KADINA ŞİDDET

 Peygamber Efendimiz (SallallahuAleyhivessellem)’in buyurduğu üzere ;

” الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ  Cennet annelerin ayaklarının altındadır.”(İmam Kuzâî, Müsned eş-Şihâb, c.1, s. 189) Sözüyle,

Kadına olan şiddeti ve değersizliği reddederek, onlara ulvi bir derece vermiş cennetin yolunu onların ayaklarına sermiştir.  Fakat örflerin ve İslam değerlerinin birbirine karıştığı hatta örf adetlerinin İslam değerlerini hiçe sayarak önüne geçtiği bir dönem de yaşamaktayız. Onun için her seferinde örfün korkunç sonuçları İslama yüklenmiştir. Bu da bilgisizliğimizin yol açtığı bir delalettir. İslamın hakkıyla yaşandığı zamanlarda bu gibi durumlara rastlamak zordur.

Senelerce, Kadına tehdit, zulüm, hakaret, aşağılama ve hor görmeyle beraber merhametten yoksun şiddet yapılmış,  bununla da kalmayarak  - kadının paraya ne ihtiyacı var, safsatasıyla hak olan miras payları ellerinden alınmıştır. Her seferinde kadını savunmasız ve çaresiz bırakan bu döngü bugün kadınların yükünü daha da ağırlaştırarak, hem evde hem dışarıda çalışmaya mahkum etmiştir. Bunun da getirdiği zorluklar aile içi geçimsizliği daha da çok şiddetlendirerek, bireyler arasında  kopmalara sebebiyet vermiştir. Çünkü iş, senin paran benim param davalarına dönüşmüş aradaki saygı, sevgi, birlik ve güvensizlik duyguları ile aile kavramını zedelenmiştir. Aile danışmanlık istatistiğini araştırırsak durumun ciddiyetini az çok anlaya biliriz.

Bir Kadın vardı; ama her şeyin onda başlayıp, onda bittiği unutulunca Dünya bu kaosla kargaşaya uğradı. Çocuğuna eğitim verecek olan kadın, kendi mutsuzluğu içinde yetiştirme yetisini kullanamadı ve geleceği daha yükseklere taşıyacak olan nesiller hep yarım kaldı. Umuttan uzak, öz güveni eksik, hırçın, kavgacı, içine kapanık, ifade yoksunu, iletişim sorunlu ve daha nice filmlere ve kitaplara konu olan yaşamlar ortaya çıktı.

Bunların hepsi bir kadına şiddet ve değersizliğin arka plandaki üzücü sahnelerinden bir kaçı. Biz hep görülen tarafı izledik, peki kaç kadının gönlünde biriktirmiş olduğu sitem sözcüklerini dinleye bildik.? Onların yıpratılmış  duygularını ve görüşlerini anlaya bildik.? veya anlamaya çalıştık. Devlet olarak, millet olarak kaçının acısına eğilip, dokunduk.? Derinlerdeki yara sızıntılarını hissede bildik mi? Bunlara verilecek cevaplar bizim toplum olarak hangi konumda  olduğumuzu gösterecektir. Ve tabii ki empati %yüzdemizi de. İçten içe biliyoruz ki bu konuda sınıfta kalmış bir milletiz.

Ne açıdır ki, hala 2020 li yıllarda eşinden şiddet gören, öldürülen, hakarete uğrayan bir bavul haberler duymaktayız. Hala kadına şiddeti kendine hak gören hasta ruhlarla bu dünyayı paylaşmaktayız. Peki bu zulüm kaçıncı yüzyılda bitecek ?  Neden kollar sıvanıp, Çözüm aranmıyor? Bu soruna el atılıp, mazlum kadınlara umut olunmuyor? Unutulmamalıdır ki, ağlayan kadınların gözyaşları silinmezse, gökyüzü kan ağlar üzerimize.. Bu zulmün hesabı sorulur tüm yetki sahiplerine.. Zulme dur demekle sadece kadını değil, çıkan sonuçlarla sarsılmış toplumu da kurtarmış oluruz. Biraz duyarlı olursak bu problemi millet olarak aşacağımıza, kurtarıcı çözümler üretileceğine  inancım sonsuz..  Şükrüm Allah’a ki, kadınlara yapılan zulmün karşısında onları savuna bilmek ve destek vermek adına yazı yazmayı bana bahş eyledi.

Ve asrı saadetten  O nur Peygamberimiz (SallallahuAleyhisselam)’ın bu güne gelen şu sözlerini sizinle paylaşarak, Dünya’ya nasıl bir güzellik getirdiğini bir kere daha görmek istedim.

"Sizin en hayırlınız, ailesine karşı iyi davrananınızdır. Ben, aileme karşı en iyi davrananızım. Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı iyi davrananlardır."(Tirmizî, İman 6; Ahmed, 6/47,99)

"Kadınlara karşı hep hayır tavsiye edin. Zira onlar sizin yanınızda birer emanettir."(Tirmizî, Radâ' 11; İbnMace, Nikah 4 ; Ahmed, 5/72-73; Nesâî, 'Işretü'n-Nisâ, s, 167)

"Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin."(EbûDavûd, Nikah 40-41)

"Kadınları, ancak kötüleriniz döver."(İbnSa'd, 8/204)

Umarım ki, bu tenbihatlar bizim hayat standartlarımız olur. Şiddetten uzak,  Sevgi, Saygı, Huzur ve Sağlıkta kalın....

 

Yorumlar