DÜNYAYA NELER OLUYOR….

Yaşadığımız pandemi döneminden, olumsuz hava raporlarından, olaylarından ve bir de deprem konusu da gündeme oturmuşken, insan düşünmeden edemiyor!

‘‘Acaba Dünya'ya neler oluyor? ’’

Evet Dünya’ya bir şeyler oluyor. Artık o da yaşlandı. Vücudunda gezinen ve içindeki canlıları tehdit eden bir virüs hastalığa yakalandı. Onun da ömrünün pamuklu zamanları geldi. Her şeyin fani olduğu gibi, o da bu faniliğin içinde yokluğa doğru sürüklenmekte. İşte bu yaşadığımız dönemler, onun son olarak çıkardığı hırıltılı nefesleri..

Önceki yazılarımda da bildirdiğim üzere, gerçek ilim demiştik. Yalanı olmayan, safi ve katıksız haber. Doğruya aşık olanların göz ışığı, yalan dolan peşinde olanların ise, canlı bombası. Yani Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i şerifler.. Bu kaynaklara müracaat ettiğimizde, bizlere şimdiki yaşadığımız bu olumsuz durumların olacağını bildirmekte ve neden bu gibi olaylara maruz kaldığımızı gün yüzüne çıkarmaktadır. Ve tabiî ki bu bilgiler malumumuzdur ki, çöl zamanından teknoloji çağına hitap eden uyandırıcı ışınlardır. Ve bizlere bir kez daha İslam dininin hak ve gerçek olduğunu gösteren delillerden birisi daha. Hala İslam güneşini görmek istemeyen gözler, kalın perdelerini camlarından aralamayacaklardır. Bununla birlikte arkada karanlıkta kalıp, her zaman  İslam güneşini inkara yelteneceklerdir. Bundandır ki, İslam diyarlarına ve Müslümanlara olan kin ve öfkeleri sönmeyecek, her alanda içlerindeki siyah enerji havalarını dünya üzerine soluyacaklardır.

İşte bizlere saadet diyarından gelen O Nur Peygamberimizin (sallahualeyhisselam) mübarek dillerinden söylenen mucizevi, virüsle ilgili sözü ; 

‘‘ Avf ibni Malik(Radiyallahuan)’den :

_ Siz, kıyametten önce vuku bulacak alametlerden altı şey sayınız.

Benim ölümüm
Sonra Kudüs’ün fethi
Koyun vebası gibi bir hastalıkla insanların kırılması,
Malın artması, o kadar ki, birine yüz altın verildiğinde onu (küçümseyerek) öfkelenmesi yani memnun olmaması,
İstisnasız her Arap evine girecek fitnenin yayılması,
Sizinle sarı ırk arasında bir barış anlaşmasının yapılması, onların bu barışı bozmaları ve her birinde on iki bin kişi bulunan 80 sancakla gelip size hücum etmeleri. ’’ 
                                                                                                                 ZÜBDE-TÜL BUHARİ 531/837

Görüldüğü gibi bu hadiselerin meydana gelmesinin nedeni, kıyamet alametlerinden olup bizleri uyararak, dünya’ya olan düşkünlüklerimizden bir nevi sıyrılmamızı, ahiret hayatımız için yatırımlar yapmamızı ve kalbimizi ulvi nimetlere açarak, gıdalanmamızı  sağlamak için gerçekleşen ibreti alem olaylarıdır. Zalimler sanmasınlar ki, dünya senaryosunu biz yazıyoruz. O senaryoların imzasını atan her şeyin yegane sahibi olan yüce Rabbimizdir. (cellecelaluhu) O’nun ilmi dışında hiçbir şey gerçekleşemez. En küçükten en büyüğe yaratılmış olan her şey onun emrindedir. Bu olayların olması da dünyanın sonundan önce Rabbimizin kullarına olan son uyarılarıdır. Bu da O’nun bizlere olan şefkatinin ve merhametinin göstergesidir. Ne güzel bir Rabbimiz var. O’na layık kul olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Sevgi, Sağlık ve Neşeyle kalın… 

 

Yorumlar