COVİD-19 DAN KORUNMAK İÇİN MASKE,MESAFE,TEMİZLİK BİR DE D VİTAMİNİ.

Bölüm:2

Tarih öncesi çağlarda Afrika dışına göç

Kara derili Afrikalıların Orta Asya, Anadolu ve Avrupa’ya göç etmeleri kıtanın içlerine doğru değil deniz kenarından gitmeleri ile mümkün olmuştur

Bunun nedeni D vitamininden zengin deniz ürünleri yemeleridir.

Kıta içine göç edenler kısa bir süre içinde çeşitli hastalıklardan ölmüşlerdir.

Kıta içinde yaşamak ancak daha rahat D vitamini sentezi deri renkleri açıldıktan sonra mümkün olabilmiştir.

Eskimolar ten renkleri koyu olmasına rağmen,  D vitamininden deniz ürünü tüketmeleri nedeni günümüze kadar kutuplarda sağlıklı bir şekilde yaşayabilmişlerdir.

D vitamini üç steroid hormona verilen ortak isimdir (D2, D3 ve D4 vitaminleri).

D1 vitamini yoktur.

Tıpta daha çok D2 (ergokalsiferol) ve D3 vitaminleri (kolekalsiferol) kullanılır.

İnsan vücudunda bulunan D vitamininin yaklaşık % 90'ından fazlası güneşten gelen morötesi (UV) ışınlarından  UVB’nin etkisi ile sentezlenir.

Derinin en derin tabakalarında (stratum basale, stratum spinosum) bulunan 7-dehidrokolesterol fotosentez yolu ile kolekalsiferole dönüşür.  

UVA ise ise tam tersine D vitamini sentezini azaltır.

Vücudumuza giren D vitamininin ancak %10’u yiyecekler  (yumurta, sakatat, süt, balık, hayvansal yağlar vb.) ile alınır.

D2 vitamini güneşten sentezlenmez. Endüstriyel olarak mantarlardan radyasyon sonucu elde edilir.

D3, D2’den 5-10 kat daha etkilidir ve 2-3 kat daha fazla depolanır. 

D3 vitamini, D2 vitaminine göre aktif formuna 5 kat daha fazla dönüşür.

D3 vitamininin, D2 vitaminine göre raf ömrü de daha uzundur.

D vitamini deride güneş ışının enerjisi ile sülfatla bağlanır (sülfatlı D vitamini) ve bu haliyle D vitamini suda çözünür hale gelir .

Suda çözünebilen D vitamini tüm hücrelere kolayca girebildiği için etkisi yağda çözünen D vitaminine göre daha fazladır.

Halbuki ağızdan preparat olarak aldığımız D vitaminleri sülfatsızdır, yağda erirler.

Sülfatsız D3 vitamini yağda eridiğinden kan dolaşımında serbestçe dolaşamaz. Dolaşabilmesi için LDL-kolesterole ihtiyacı vardır.

 Sülfatlı D3 vitamini kalsiyum taşınmasında fazla görev almaz.

Buna karşılık kanserden korunmada,  immun sistemi güçlendirme depresyon ve kardiyovasküler hastalıktan korunmada rolü olan sülfatlı vitamin formudur. Sülfatsız D vitaminin bu tarzda etkileri azdır.

Anne ve inek sütünde bulunan D vitamini sülfatlıdır. Fakat inek sütündeki D vitamini pastörizasyon ve UHT uygulaması ile tahrip olur.

Besinlerle alınan bitkisel ve hayvansal D vitaminleri on iki parmak bağırsağından (duodenumdan) itibaren yani ince bağırsağın üst bölümünde emilip kana geçer.

D vitamini yağda eridiği için safra tuzlarına gereksinim gösterir.

Bu nedenle safra akımının azaldığı (kolestatik) karaciğer hastalıklarında D vitamininin emilimi azalır.

Bu hastalarının D vitaminine ihtiyacı çok daha fazladır.

A vitamini- D vitamini reseptörü

Yüksek miktarda aktif A vitamini (retinoik asit)  D vitamininin faydalı etkilerini azaltmaktadır.

A vitaminin bitkisel öncüllerinin  (beta-karoten) fazlasının ise bir zararı olmamaktadır. Yani vücutta A ve D vitamini uygun oranlarda alınmalıdır.

D vitamini yetersizse A vitamini etkisiz kalmakta ve hatta toksik bile olmaktadır. Tersi de doğrudur; A vitamini olmaksızın D vitamini de normal fonksiyonlarını yerine getirememektedir.

Devam edecek... 


Kaynaklar:

 ****Prof.Dr.Ahmet Aydın’nın bir çok tıbbi makalesinden yararlanılmıştır.

 https://www.researchgate.net/ profile/Nurshad_Ali/ publication/342347125_Role_of_ vitamin_D_in_preventing_of_ COVID-19_infection_ progression_and_severity/ links/ 5f762ea1a6fdcc00864fe6e5/Role- of-vitamin-D-in-preventing-of- COVID-19-infection- progression-and-severity.pdf? origin=publication_detail

Holick MF.Vitamin D: A millenium perspective. J Cell Biochem. 2003;88(2):296-307.

 Norman AW.Receptors for 1a25(OH)2D3: Past, present, and future. Journal of Bone and Mineral Research 1998;13,1360–1369.

DeLuca HF,Cantorna MT Vitamin D: its role and uses in immunology. FASEB Journal 2001;15, 2579–85.

 Liu PT, Stenger S, Li H et al. Toll-Like Receptor Triggering of a Vitamin D-Mediated Human Antimicrobial Response Science. 2006;311(5768):1770-3.

 Cannell JJ, Vieth R, Willett W, Zasloff M, Hathcock JN, White JH, Tanumihardjo SA, Larson-Meyer DE, Bischoff-Ferrari HA, Lamberg-Allardt CJ, Lappe JM, Norman AW, Zittermann A, Whiting SJ, Grant WB, Hollis BW, Giovannucci E. Cod liver oil, vitamin A toxicity, frequent respiratory infections, and the vitamin D deficiency epidemic. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2008;117(11):864-70.

 Rohde CM, Manatt M, Clagett-Dame M, DeLuca HF.Vitamin A antagonizes the action of vitamin D in rats. J Nutr. 1999;129(12):2246-50.

Doç.Dr.Fedai Barcan'ı instagrm hesabı için tıklayın

 

Yorumlar