KÖPEKLER VE ASTIMLILAR

 Eğer köpeğinizle temasınızda burnunuz su gibi akıyorsa,hapşırıyorsanız, gözleriniz sulanıyorsa,öksürüyorsanız, sizde köpek proteinine karşı allerji olma ihtimali yüksektir.

 Köpek allerjisi artma eğilimi gösteriyor.Toplumda sosyo ekonomik durum arttıkça insanların evcillere eğilimi artmakta.Bu nedenle yıllar önce nadiren rastladığımız köpek allerjisine çok daha sık rastlıyoruz.

 Daha çok eskiden avcılarda,çobanlarda,kırsal alanlarda rastladığımız köpek allerjisine sıklıkla şehirlerde,çocuklarda ve erişkinde rastlamaya başladık.Şehirlerde evde ve bahçede beslenen köpekler hızla artmakta ve buna bağlı allerjik reaksiyonlarda sıklıkla artmakta.

 Köpeklerin tüyü,salyası,idrarı sıklıkla allerji nedenidir.Bu allerji kaynakları köpeğin tüyüne yapışarak kuruyarak etkili olur.Kuruyan allerjenler havaya karışarak allerjik şikayetlere neden olur.

 Yapılan birçok çalışmada köpek türlerinin allerji yapma açısından bir farkı bulunmamıştır.

 Köpeklerde kısa yada uzun tüylü olmak veya sert ya da yumuşak tüylü olmak allerji açısından bir farklılık yaratmamaktadır.

 Köpek allerjileri başlangıçta sadece allerjik nezle belirtileri ile gider.

Bunlar:

.Hapşırma

.Öksürük

.Gözde yaşarma

.Boğazına toz kaçmış hissi

.Burundan su gibi akıntı.

.Kulaklarda kaşıntı.

.Hırıltılı solunum

.Balgam

.Deri kabarıklığı,kızarma,kaşıntı

 Tanıda muayene ve sorgulamada köpeğe karşı allerji düşünüldüğünde deri testleriyle tanı desteklenir.Köpek allerjisi olanlarda toz akarı allerjisi sıktır.Ayrıca toz akarı ilede çapraz reaksiyon gösterebilir.Köpek teması olmayan kişilerde köpek allerjisi bulunursa ev tozu açısından çapraz  reaksiyon düşünülmelidir.

 Tedavide köpeklerden uzaklaşmak genellikle çözüm olur.Eğer uzaklaşamaksak şikayet bastırıcı ilaçlar ile klinik rahatlama sağlanır.Şikayet bastırıcı ilaçlar yetersiz kalırsa,kökten tedavi uygulanabilir.Köpeklerde aşı tedavisi (SİT) çok iyi netice vermesine rağmen uzun,zahmetli ve masraflı olması nedeniyle tercih edilmemektedir.Gerektiğinde aşı uygulandığında çok başarılı sonuç alınan allerjendir.Yeterki doğru aşı,doğru doz,doğru aralık uygulansın.Ve altta ev tozu akarı olmasın.

 Ben avcı bir hastama aşı tedavisi (SİT) yapmış,çok iyi netice almıştım."köpeğimden vazgeçemem " diyen hastalarda allerji aşısı uygulaması yüz güldürücüdür.Soruna kökten çözümdür.

Yorumlar