YENİ DÜNYA DÜZENİ SONRASI SPORDA BAŞKA BİR DÖNEME HAZIRLIK

 Geniş ve yaygın görüş olarak, yeni dünya düzeni manifestolarını, hikayelerini adını ne koyarsanız koyun genel olarak bilirsiniz. Sanayi devrimiyle çok farklı boyutlara evrilen dünya artık kendini kapitalizm ve emperyalizmin kucağına bırakmıştı. Bu iki kavram dünya üzerindeki arz-talep döngüsünü daha erişilebilir kılarken bir yandan da  sosyo-ekonomik sınıfsal farklılıkları ortaya çıkardı. Aslında bu daha çok meslek grupları veya zümreler tarafından süregelen bir gelenekti. Sadece güç sembolleri ve gücün değerini taşıyan nesneler el değiştirdi. Sistemler ve bu sistemlere dair sibernetik örgü aslında hiç de bozulmadı. Son aylarda evrensel olarak yaşadığımız ciddi salgın; parasal sirkülasyonu ve devletlerin düzenlerini ciddi şekilde sarstı. Bir çok ülkede orta sınıf olarak ifade edilen ekonomik grup tükendi, yerini alt ve üst ekonomik seviye arasındaki  devasa uçurum aldı. Peki bunları anlatmamın sebebi nedir?

Olayları etraflıca anlamadan belli konular üzerine detaylandırmanın eskisi kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Çünkü artık riskler çok fazla arttı. Genel olarak bir düşüş eğimi ile sanatsal ve sporsal faaliyetler oldukça azaldı. Risk faktörleri; spor işletmelerini ciddi manada kredi borçları ile iç içe bırakmakla birlikte sporcuların hayat garantisi olan sözleşmelerin yerle bir olmasına sebep oldu. Kredilerin üstesinden gelemeyen takım şefleri futbolcuları baskıladı ve tercihlerini “ya sev ya terket” seçenekleri arasına sıkıştırdı. Bununla beraber diğer futbolcular içerisinde bulundukları belirsizliklerden ciddi şekilde etkilendiler. Monotonluk ve belirsizlik oldukça zor ögelerdir. Belirsizlik kavramı ileriye yönelik kaygı ve engelleyici yani bireyin şimdi ya da ileride herhangi bir davranışını ketleyici kaygıyı içermektedir. Ve bu döngü birbirini tetikler. İleriye yönelik kaygı arttıkça bireyin takıntılı düşünceleri artarak planlı olarak başka davranışlar sergilemesini engelleyebilir, zihinsel olarak ket vurabilir. Bu süreçte yeni uyum sürecini önce başlatan hızlı ve etkin tedbir almış oldu. Şuan sürecin ne olacağı kesin değil. Normalleşme süreci aslında bir deneme sürecinden farklı değil. Hükümetler genel olarak normalleşmenin ekonomik olgusuyla uğraşıyor ve bir yandan da bireyler açısından daha belirli perspektif oluşturabileceği ifade edilebilir. Ancak ispanyada yapılan normalleşme süreçleri bilim adamlarını çok şaşırttı. %20-40 arası bağışıklık oranı beklerken oran %7.3 oranında takıldı ve bu orana göre çok ciddi sayılarda vefat sayısı tabloda yerini aldı.

Özetle; plan yapmak iyidir ve durmak gerilemenin en büyük tetikçisidir. Bu süreçte yapılabilecek en önemli çalışmalardan biri sporcuları psikolojik olarak hazırlamaya başlamaktır. Zihinsel haritalar ve Zihinsel Antreman eşikleri üzerine çalışmak sporcularda fiziksel yetersizliklerin en azından belli ölçülerde temposal düşüşlerini önleyebilir. Çünkü dar bir mekan mesafesi ile geniş bir mekan mesafesi arasında  ciddi bir farklılık vardır. Ve unutulmamalıdır ki bireyler sadece dar alanda fiziksel olarak gerilemez aynı zamanda içlerinde bulundukları alana uyum sağlarken psikolojik olarak da gerileme yaşarlar. Süreç gerçekten çok zorlu. Antrenörlerimize ve Sporcularımıza başarılar diliyorum…

 

Yorumlar