Anasayfa /  Güncel /  Gündem

Mülkiye başmüfettişi nedir? Mülkiye Başmüteffişi görevleri nelerdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 10 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Mülkiye başmüfettişiyle ilgili detaylar valiler kararnamesi ile gündeme geldi. Peki, mülkiye başmüfettişi nedir, görevleri nelerdir?

Abone ol
Abone ol 12 Mayıs 2022 18:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile mülkiye başmüfettişi görevi merak edildi. Mülkiye başmüfettişleri bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşlarda teftiş etmek ve denetlemek görevlerinde bulunurlar.

 MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğüne göre Teftiş Kurulu, müfettişlik sıfatını kazanmış olanlar arasından atanan bir başkanla, derece ve unvanları kadrolarında belirtilen yeteri kadar müfettişten oluşur. Kurulun yazı ve hesap işleri bürolarca yürütülür. Müfettişler, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar. Müfettişlere, Bakanla Teftiş Kurulu Başkanı dışında, hiçbir yerden, emir verilemez.

Mülkiye başmüfettişlerinin görevleri

Mülkiye başmüfettişinin görevleri Müfettişlik sıfatını kazanmış olanlar arasından atanan bir başkanla, derece ve unvanları kadrolarında belirtilen yeteri kadar müfettişten oluşan mülkiye müfettişliği, teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar.

– Teftiş Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir :

A – Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan birlik,işletme, müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek,

B – Yukarıda belirtilen birim ve kuruluşların personeli ve mahalli idarelerin seçilmiş veya atanmış organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme araştırma ve soruşturma yapmak,

C – Çeşitli konuları incelemek ve araştırmak,

D – Bakanlığın merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşlarında özel teftişler yapmak,

E – Teftiş rapor ve layihalarıyla soruşturma rapor ve fezlekelerini inceleyip değerlendirmek,

F – Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve bağlı kuruluşların denetim programları arasında uyum sağlamak,

G – Yönetmelikleri uyarınca kaymakam adaylarıyla mahalli idareler kontrolörü adaylarının müfettişler yanında denenme ve yetiştirilmelerini sağlamak,

H – Kanunlarla ve bu Tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.

Yorumlar