Anasayfa /  Foto Galeri

Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman yapılacak? Hangi borçlar yapılandırılıyor?

Vergi borcu yapılandırması ile ilgili kanun teklifi kabul edildi. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak. Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman yapılacak? Hangi vergi borçları yapılandırılacak? İşte tüm detaylar...

Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman yapılacak? Hangi borçlar yapılandırılıyor? - Sayfa 1

Vergi borcu yapılandırması ile ilgili kanun teklifi kabul edildi. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak. Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman yapılacak? Hangi vergi borçları yapılandırılacak? İşte tüm detaylar...

Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman yapılacak? Hangi borçlar yapılandırılıyor? - Sayfa 2

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA? 
*Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
*2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
*Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları,

Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman yapılacak? Hangi borçlar yapılandırılıyor? - Sayfa 3

*Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,
*Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman yapılacak? Hangi borçlar yapılandırılıyor? - Sayfa 4

*Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,