Anasayfa /  Güncel /  Gündem

Tütün ve alkollü içki satış belgeleri zamlandı! İşte 2022 ücretleri

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2022 yılı bedelleri zamlandı. Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkiler için toptan satış belge bedeli yeni yılda 12 bin 925 lira olacak.

Abone ol
Abone ol 30 Aralık 2021 21:06

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i, Resmi Gazete'nin 2. mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğle tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2022 yılı bedelleri belirlendi.

İşte o tebliğ:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN

TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE

DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/54)

MADDE 1 – (1) 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince 2022 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 20.092 TL (yirmibindoksaniki Türk Lirası); şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 5.356 TL (beşbinüçyüzellialtı Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 13.393 TL (onüçbinüçyüzdoksanüç Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 66.970 TL (altmışaltıbindokuzyüzyetmiş Türk Lirası)’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 20,08 TL (yirmi Türk Lirası sekiz kuruş); şarap ve aromatize şarap için 33,47 TL (otuzüç Türk Lirası kırkyedi kuruş); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 107,77 TL (yüzyedi Türk Lirası yetmişyedi kuruş); distile alkollü içkiler için 227,68 TL (ikiyüzyirmiyedi Türk Lirası altmışsekiz kuruş) olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

b) Üretim izni maktu bedeli; bira için en az 20.092 TL (yirmibindoksaniki Türk Lirası); şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 5.356 TL (beşbinüçyüzellialtı Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 13.393 TL (onüçbinüçyüzdoksanüç Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 66.970 TL (altmışaltıbindokuzyüzyetmiş Türk Lirası)’dir. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir. Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 40.184 TL (kırkbinyüzseksendört Türk Lirası), şarap tesislerinde; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 66.970 TL (altmışaltıbindokuzyüzyetmiş Türk Lirası) maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına 107,77 TL (yüzyedi Türk Lirası yetmişyedi kuruş) proje tadilat izni bedeli alınır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yorumlar