Anasayfa /  Güncel

PTT personel alımı başladı mı? PTT başvuru tarihi ne zaman?

2023 yılı PTT personel alımı binlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte gözler PTT'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte detaylar...

Abone ol
Abone ol 25 Ocak 2023 18:00

2023 yılı PTT personel alımı binlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte gözler PTT'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte detaylar...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT personel alımıyla alakalı henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekilde belirlenmiştir;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı durumda kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her sene PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla ilgili farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şu şekilde;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sayfasından başvuru alanlarını tercih etmektir.

Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları söyleniyor.

Diğer yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT BAŞVURU FORMU 2022

PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sayfası üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakat sonrası sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.

PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;

* Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

* Sözel Akıl Yürütme

* Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

* Temel Yurttaşlık Bilgisi

* Türkiye Coğrafyası

* Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

* Ölçme becerisi

Yorumlar