HSYK üyesi aday adaylığı başvurusu nasıl yapılacak?

Referandum sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ilk adım hemen atıldı. HSYK üyesi aday adaylığı başvurusu nereye yapılacak? HSYK üyesi aday adaylığı başvurusu nasıl yapılacak?

HSYK üyesi aday adaylığı başvurusu nasıl yapılacak?

TBMM Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler  ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilecek 7 üyelik için, şartları taşıyan aday  adaylarının 2 Mayıs Salı günü saat 18.00'e kadar TBMM Başkanlığı'na başvuru  yapmalarına ilişkin duyuru yaptı.

HSYK üyesi aday adaylığı başvurusu nasıl yapılacak?

 Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) halk oylamasına ilişkin  kesin sonuçları  içeren 663 sayılı kararının Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında  yayımlanmasının  ardından, TBMM Başkanlığı'ndan bir duyuru yapıldı.  Duyuruda, Anayasa'nın geçici 21. maddesinin (C) fıkrası gereğince,  TBMM tarafından, üçü Yargıtay üyeleri, biri Danıştay üyeleri ve üçü nitelikleri  kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan  öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere, Hakimler ve Savcılar  Kurulu'na yedi üye seçimi yapılacağı belirtildi.

 Şartlara haiz bulunan ilgililerin, belgeleriyle 2 Mayıs 2017 Salı günü  saat 18:00'e kadar, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yeni Halkla  İlişkiler Binası Komisyonlar Bloğu Kat: Alt Zemin Oda No: AZ006   Bakanlıklar/ANKARA" adresine şahsen başvurmaları gerektiği vurgulandı.

      Başvuruda şu belgelerin teslim edilmesi gerektiğine işaret edildi:

      - (a) TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru dilekçesi

      - (b) Öz geçmiş

      - (c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

      - (ç) Nüfus cüzdanı örneği (başvuru tarihi itibarıyla 65 yaşın  doldurulmamış olduğunun tespiti için gerekmektedir.

      - (d) En az dört yıllık yükseköğrenim diplomasının ya da mezuniyet  belgesinin onaylı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla bir sureti

      - (e) Aday adayının üyesi olduğu kuruma göre Danıştay Başkanlığı ya da  Yargıtay Başkanlığından alınacak belge

      - (f) Aday adayı olmak isteyen avukatların fiili olarak bağlı olduğu  barodan alacağı avukatlık süresini gösterir belge, kamu kurum ve kuruluşlarında  çalışmakta olan avukatların çalıştıkları kurum veya kuruluştan alacakları hizmet  belgesi, öğretim üyeleri için Yükseköğretim Kurulundan öğretim üyeliğinde geçen  fiili hizmet süresini gösterecek şekilde alınacak belge

      - (g) Hakimler ve Savcılar Kurulu adaylığı için son üç ay içerisinde  alınmış adli sicil ve arşiv bilgilerini gösterir belge

      - (ğ) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış herhangi bir siyasi  partiye üye olunmadığına dair belge

      - (h) Erkek aday adayları için askerlik durum belgesi.

      Duyuruda, (d), (g), (ğ) ve (h)  bentlerinde belirtilen belgelerin  Yargıtay ve Danıştay üyeleri tarafından ibraz edilmesinin gerekmediği belirtildi.

  Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile eksik belgeli  başvuruların işleme konulmayacağı ifade edildi.

 TBMM Başkanlığı, 29-30 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri ile 1 Mayıs  Pazartesi gününün tatil olması nedeniyle, görevlendirilecek memur aracılığıyla,  aday adaylarının başvurularını alacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2017, 13:35

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER