Anasayfa /  Eğitim

Okul tabanlı performans değerlendirme sistemi uygulamaya konulacak

Kalkınma Planı çerçevesinde, okulların düşük seviyede gelişim gösterdikleri durumları analiz etmek ve bu sorunları çözmek amacıyla okul bazlı performans değerlendirme sistemine geçiş yapılacak.

Abone ol
Abone ol 22 Ekim 2023 11:41

Kalkınma Planı çerçevesinde, okulların düşük seviyede gelişim gösterdikleri durumları analiz etmek ve bu sorunları çözmek amacıyla okul bazlı performans değerlendirme sistemine geçiş yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, okul öncesi eğitim, okulların gelişimi ve okullardaki teknolojik altyapı gibi önemli konular ele alındı.

Bu bağlamda, çocukların nitelikli, evrensel ve ücretsiz eğitim fırsatlarına eşit şekilde erişmeleri hedefleniyor. Okul öncesi eğitime erişimi artırmak amacıyla gerekli fiziksel ve insan kaynakları altyapısı geliştirilecektir.

Yüksek ve düşük ekonomik-sosyal seviyeli bölgelerde bulunan aileler ve bölgelerin ihtiyaçlarına odaklanarak, nitelikli okul öncesi eğitime daha fazla erişim sağlamak için çeşitli modeller üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Öğrenci başarısındaki çeşitlilik ile okullar arasındaki kalite farkı azaltılacak, nitelikli ve kapsayıcı eğitim hizmeti tüm okullarda sağlanacak. Bu amacı gerçekleştirmek için, eğitim personelinin niteliği artırılacak ve aileler, eğitim sürecine daha fazla katkı sağlamaları için eğitim faaliyetlerine daha yaygın bir şekilde dahil edilecektir.

Okul bazlı performans değerlendirme sistemi hayata geçirilerek, zayıf gelişim gösteren okulların başarı düşüklüğünün kaynakları incelenecek ve gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca, uygulanan telafi edici ve destekleyici eğitim programlarının etkinliğini izlemek ve değerlendirmek amacıyla güçlü bir izleme sistemi kurulacak, bu programlar öğrenci ihtiyaçlarına daha uygun bir şekilde yeniden düzenlenecektir.

e-Öğrenci dosyası

Her öğrencinin akademik ve sosyal etkinliklerle ilgili kayıtlarını tutan ve öğrenme sürecini kademeler arasında izlemenin sağlandığı e-Öğrenci dosyaları oluşturulacaktır. Öğrenci yönlendirmeleri, destekleme programlarının daha etkili hale gelmesi için geliştirilecek ve bu yönlendirmelerde öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişim alanları dikkate alınacaktır. Ayrıca, destekleme programlarının erken yaşlarda uygulanmasına özel önem verilecektir.

Eşit fırsatlar çerçevesinde nitelikli eğitime erişim sağlanacaktır. Okul dışındaki çevresel faktörlerin nitelikli eğitime erişim üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla eğitim destekleri ve burslar hedeflenmiş programlar olarak sunulacak ve bu desteklerin nitelikli eğitime erişim üzerindeki etkileri titizlikle analiz edilecektir.

Kız çocuklarının eğitim süreçlerini engelleyen faktörler incelenecek ve okul terki engellenecek, okul kayıt, devam ve tamamlama oranları artırılması için özel programlar, projeler ve uygulamalar geliştirilecektir.

 Ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirilecek

Bireyin gelişimine odaklanan, uzun vadeli öğrenme sürecini içeren bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır. Bu sistemi, eğitimin her kademesinde yeterlilik temelli bir yapıyla entegre edeceğiz. Bilgi ve iletişim teknolojileri, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde aktif bir şekilde kullanılacaktır. Ayrıca, ulusal izleme araştırmaları için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Türkçenin doğru ve etkili kullanımını geliştirmek amacıyla dört temel dil becerisini değerlendiren ölçme araçları geliştirilecektir. Eğitim sistemi, olağanüstü koşullara karşı daha dayanıklı ve esnek bir yapıya dönüştürülecektir. Bireyselleştirilmiş öğrenme sistemi etkili hale getirilecek ve uzaktan eğitim altyapısı iyileştirilecektir. Olağanüstü durumlarda eğitimdeki kesintilerin öğrenci öğrenim kayıpları üzerindeki etkilerini telafi etmek amacıyla özel çalışmalar yapılacaktır.

Uygulamalı eğitimde olağanüstü koşullarda ölçme ve değerlendirme süreçlerini sürdürülebilir kılmak için farklı yöntemler kullanılacaktır. İş başı eğitim ve uygulamalı sınavlar dijital platformlarda gerçekleştirilecektir. Teknolojinin eğitimde doğru kullanımı teşvik edilecek, teknoloji okuryazarlığı geliştirilecek ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler azaltılacaktır. Okullarda fiber altyapı ve etkileşimli tahta kullanımı daha yaygın hale getirilecektir.

Yorumlar