Anasayfa /  Güncel

OHAL nedir? OHAL ilan edilince ne olur?

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan depremlerin ardından, Deprem sebebiyle büyük yıkımların meydana geldiği 10 ilde OHAL ilan edildi. Peki OHAL ne demek? İşte detaylar...

Abone ol
Abone ol 08 Şubat 2023 23:30

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan depremlerin ardından, Deprem sebebiyle büyük yıkımların meydana geldiği 10 ilde OHAL ilan edildi. Peki OHAL ne demek? İşte detaylar...

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hal (OHAL),bir ülkede doğal afet, salgın hastalık, kamu ciddi şekilde bozulması, temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılması ve ağır derecede ekonomik kriz oluşması halinde bu sorunların acil şekilde düzeltilmesine yönelik ilan edilen ve uygulanacak hükümleri belirleyen kararlardır.

OHAL ilan edilmesinin ardından ülke genelinde OHAL'in ilan edilmesine sebep olan sorunun hızlı bir şekilde çözümüne yönelik her türlü çalışmalar sürdürülür.

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmeyecek şekilde olağanüstü hal ilan edebilir.

Olağanüstü hal kararı Resmi Gazete'de yayımlanır ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise hemen toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü hal zamanını değiştirebilir. Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek şartıyla, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince ilanının ardından; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye veya olağanüstü hali kaldırmaya ilişkin hususlarda da karar almadan önce Milli Güvenlik Kurulunun görüşünü alır.

Olağanüstü hal kararının hangi nedenlerle alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizyonuyla ve Bakanlar Kurulunca gerekli görülen hallerde diğer araçlarla ilan edilir.

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnamemeler çıkarabilir. Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

OHAL HANGİ İLLERİ KAPSIYOR 2023?

Deprem sebebiyle büyük yıkımların meydana geldiği 10 ilde (Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay) 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi.

OHAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

OHAL'de şu uygulamalar hayata geçirilebilmektedir;

Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması

Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama

Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması

OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması

Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması

Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme

Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması

Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması

İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması

Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama

Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması

Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması

Yorumlar