İstanbul Ayvansaray Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı Yapılacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi alınacak.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı Yapılacak

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

ÖĞRETİM/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2- Özgeçmiş (YÖK formatında)

3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge

4-YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.(Grafik Tasarımı (İngilizce) programı ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü için)

5-Diplomalar fotokopileri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

6- Not dökümleri

7-Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber)

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi

9- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

10-Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)

11-Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır(elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır).Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak.

İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Duyuru Başlama Tarihi : 18.03.2019

Son Başvuru Tarihi : 01.04.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 03.04.2019

Sınav Giriş Tarihi : 05.04.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 08.04.2019

Not: Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacak.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 13:02

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER