Anasayfa /  Eğitim

MEBBİS İl İçi Öğretmen Atama Sonuçları MEB Tarafından Açıklandı mı?

İl içi atama neticeleriyle ilgili MEB son dakika açıklaması heyecanla bekleniliyor.

Abone ol
Abone ol 27 Mayıs 2019 16:34

İl içi atama takvimi ve MEBBİS giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. İl içi öğretmen yer değiştirme başvuruları 21 Mayıs ve 24 Mayıs tarihleri aralığında alındı.

Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebildiler. Başvurular, elektronik ortamda yapıldı. Şimdi gözler sonuç tarihine çevrildi.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır.

İl içi atama sonuçları 2019 senesinde yoğun ilgi görüyor.

İl içi atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yayınladığı atama takvimi içerisinde başvuru ve sonuç açıklanma tarihlerini duyuruyor.

Vatandaşlar bu tarihlere göre başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İl içi yer değiştirme başvuruları 21 Mayıs ve 24 Mayıs tarihleri aralığında alındı.

Sonuçlar için geri sayım başladı.

İl içi yer değişikliğine başvuran öğretmenlerin hizmet puanları, 24 Mayıs 2019 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce gerçekleştrilecektir.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl içi atama sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 29 Mayıs tarihinde erişime açılacak. İl içi atama sonuçları il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayınlanacak.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak’ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine dair olarak; başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha çok olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin

a) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri, birlikte değerlendirilecektir.

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 24 Mayıs 2019 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Bakanlığımız eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 senelik çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 senelik çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar, istemeleri hâlinde 3 senelik çalışma zamanı şartı aranmadan il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar, istemeleri halinde 3 senelik çalışma süre şartı aranmadan il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 senelik çalışma süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

Kadroların bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az 3 senelik çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.


Yorumlar