Anasayfa /  Ekonomi /  Memurlar

KYK sözleşmeli yurt personeli alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

ençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bakanlık bünyesinde yer alan yurtlarda istihdam edilmek üzere 500 sözleşmeli yurt yönetim personeli alınacak. KYK sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

Abone ol
Abone ol 19 Ocak 2021 12:57

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 500 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. KYK sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuruları son gün araştırılıyor. Bakanlık bünyesinde yer alan taşra teşkilatlarında ve yurt müdürlüklerinde görevlendirilecek 500 sözleşmeli personel alımı için başvurular bitmek üzere. KYK sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

KYK 500 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruda "Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak tabloda cinsiyete göre her bir pozisyon için belirtilen boş kontenjan sayısının 4 (dört) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B “Yurt Yönetim
Personeli” alınacaktır." denildi.

KYK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR, SON TARİH NE?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00)
tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav
Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.
2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru
sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.
3. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını
tamamlayacaklardır.
4. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan
adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle
değişiklik yapılmayacaktır.
7. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın
kendisi sorumlu olacaktır.

KYK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

KYK 500 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek
nitelikte olmalıdır),
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma
yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi)

Yorumlar