Anasayfa /  Ekonomi /  Memurlar

KPSS 70 puan ile Belediyelere personel alımı yapılacak

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan ilana göre KPSS puanı ile belediye ye memur alımı yapılacak. Başvuru süreci başladı ve detaylar aşağıdadır.

Abone ol
Abone ol 07 Temmuz 2020 23:49

Belediyelere memur alımları yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanmış olan memur alımı ilanlarınagöre Azatlı Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Lisans Mezunu Memur alımı yapacak. Bu kapsamda Beledye Memur Alımı ilanı için başvuru süreci başladı ve şartları ve kadro detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

KADRO DETAYLARI:

Azatlı Belediyesi KPSS 70 Puan İle Genel İdare Hizmetleri sınıfında Kadın Erkek adaylardan Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi veya Muhasebe Bilgi Sistemleri programlarının herhangi birinden mezun olmak şartı ile 1 Muhasebeci alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR:

İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURULAR BAŞLADI!

Belediyenin memur alımı başvuruları başlamış olup en geç 10 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Bu yönde adaylar başvurularını mesai saatleri içerisinde Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Azatlı Belediyesi NİĞDE adresine gönderebileceklerdir.

Yorumlar