Anasayfa /  Eğitim

KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı başvuruları ne zaman?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),44 KOBİ uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı başvuruları ne zaman? KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı başvuru şartları ne?

Abone ol
Abone ol 10 Aralık 2020 15:41

KOSGEB 44 KOBİ uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Başvuru yapacak adaylar başvuru şartlarını merak ediyor. KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı başvuruları ne zaman? KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı başvuru şartları ne?

KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 

1) T.C. Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak.
4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
7) Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul
etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet
süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,
8) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, aşağıda
belirtilen ilgili KPSS puan türlerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,
9) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;
a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik ve/veya Mimarlık Fakültelerinin herhangi bir bölümünden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı
fakültelerden mezun ve KPSSP1 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen
pozisyonlardan birine başvurabilir;
b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme
Fakültelerinin herhangi bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı fakültelerden mezun ve KPSSP28 puan türünden asgari puanı
almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurabilir;
c. KUY03 Referans Kodu için Hukuk veya İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden veya
Fakültelerin Matematik, Fizik, Kimya, İstatistik bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı fakültelerden/bölümlerden
mezun ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olanlar aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine
başvurabilir;

KOSGEB KOBİ 44 UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;
10) Başvurusunu 15/12/2020 tarihinde saat 09:00’dan 29/12/2020 tarihi saat 17:00’ye kadar
www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden E-Devlet
şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaktır. Adayların E-Devlet üzerinden giriş yapabilmeleri
için elektronik posta adresi ve cep telefonu doğrulanmış olmalıdır.
11) Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.
12) Başvurular TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik, iletişim ve adres bilgileri, www.turkiye.gov.tr
(E-Devlet) sisteminden alınacaktır.
13) Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda www.kosgeb.gov.tr internet
adresi üzerinden yapılacaktır.

 

Yorumlar