Anasayfa /  Güncel

Kararlar Resmi Gazete! 12 Ağustos 2022 Resmi Gazete 'de bugün!

Resmi Gazetede yayımlanan bugün ki kararlar neler? 12 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? Resmi Gazete atama kararlarının yanında, Resmi Gazete görevden alma kararları, Resmi Gazete Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazete Yargıtay kararları, Resmi Gazete Danıştay kararları, Resmi Gazete AYM kararları, Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...

Abone ol
Abone ol 12 Ağustos 2022 09:40

Resmi Gazetede yayımlanan bugün ki kararlar neler? 12 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? Resmi Gazete atama kararlarının yanında, Resmi Gazete görevden alma kararları, Resmi Gazete Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazete Yargıtay kararları, Resmi Gazete Danıştay kararları, Resmi Gazete AYM kararları, Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...

12 Ağustos 2022 Tarihli ve 31921 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/392, 393, 394, 395, 396)

YÖNETMELİKLER

–– Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği

–– Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ulusal Radyasyon İzleme ve Radyasyon Kontrolü Hakkında Yönetmelik

–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2022/5)

–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/34)

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/08/2022 Tarihli ve 10282 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/08/2022 Tarihli ve 10299 Sayılı Kararı

DÜZELTME: 15/6/2022 Tarihli ve 5738 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar