Anasayfa /  Güncel

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 1608 personel alımıyla ilgili başvuru tarihleri ve ilan detayları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Toplamda 1.608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı için başvuruların başladığı belirtiliyor. Bu alımlardan 96'sı bakanlığın merkez teşkilatına, 1.512'si ise taşra teşkilatına yapılacak. İşte detaylar...

Abone ol
Abone ol 23 Nisan 2024 13:00

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 1608 personel alımıyla ilgili başvuru tarihleri ve ilan detayları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Toplamda 1.608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı için başvuruların başladığı belirtiliyor. Bu alımlardan 96'sı bakanlığın merkez teşkilatına, 1.512'si ise taşra teşkilatına yapılacak. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları, 22 Nisan Pazartesi itibarıyla başladı. İçişleri Bakanlığı personel alımı kapsamında bin 608 kişi istihdam edilecek olup, büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı personel alım başvurusu

İçişleri Bakanlığı personel alımı ekranı adayların erişimine açıldı. 1608 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımında başvuru şartları neler?

1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

3) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır.

Yorumlar
Çok Okunanlar