Sayıştay raporları bir skandalı ortaya çıkardı! Sayıştay’dan Soylu’ya ‘1 milyar TL’ sorusu

Belediyelerin kasalarından derneklere 1 milyar TL çıktı… Ancak raporlarda bu harcamaların sadece tutarı yer aldı…

Sayıştay raporları bir skandalı ortaya çıkardı! Sayıştay’dan Soylu’ya ‘1 milyar TL’ sorusu

Belediyelerin kasalarından derneklere 1 milyar TL çıktı… Ancak raporlarda bu harcamaların sadece tutarı yer aldı…

Sayıştay raporları bir skandalı daha ortaya çıkardı. Sayıştay’ın İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu’nda belediye kasalarından kar amacı gütmeyen dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi kurumlara 2017 yılında 1,2 milyar lira aktarıldığı gözler önüne serildi. Ancak bu tutarın nerelere aktarıldığı ise kayıtlarda yer almadı.

SADECE TUTARI VAR

Yerel yönetimlerin bütçelerinden transferlerin tutar bilgilerinin bulunduğu, ancak yardım ve harcamalara ilişkin herhangi bir değerlendirmenin yer almadığının altı çizilen raporda, İçişleri Bakanlığı’nı her yıl Haziran ayının ortasına kadar hazırlanıp kamuoyuna açıklanması gereken raporu geciktirdiğine dikkat çekilerek, “Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, yasal zorunluluklara aykırı olarak zamanında kamuoyu ile paylaşılmamış ve Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmemiştir” denildi.

HARCAMALAR İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER YER ALMIYOR

Tespit edilen diğer eksiklikler ise raporda şöyle yer aldı: “Bütçe gelir ve gider hedeflerine ilişkin bilgi ve değerlendirmeler bulunmamaktadır. Mahalli idarelere yapılan yardımların ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara, hane halkına ve yurtdışına yapılan transferler ile sermaye transferlerinin tutar bilgileri yer almakta, yardım ve harcamalara ilişkin herhangi bir değerlendirme ise yer almamaktadır.

MALİ TABLOLAR HATALI

Yıl içinde yapılan yatırımlar ile gelecek yıllara yaygın yüklenmelere ilişkin açıklık ilkesine uygun, açık ve ayrıntılı bilgilere yer verilmemiştir. İç denetim sonuçları hakkında bilgi ve değerlendirmelere yer verilmemiştir. Mahalli idarelere bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarının borçlarına ilişkin herhangi bir bilgi ve değerlendirmeye yer verilmemiştir. Konsolide mali tabloların kapsam olarak hatalı olması sebebiyle tam ve doğru bilgi içermedikleri tespit edilmiştir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER