Anasayfa /  Güncel

Ev ve Süs hayvanları yönetmeliğinde değişiklik! O ibare kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan 'Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmeliği'nin adı, 'Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik' olarak değiştirilerek 'süs hayvanı' ibaresi kaldırıldı.

Abone ol
Abone ol 06 Nisan 2022 17:32

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmeliği'nin adı, 'Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik' olarak değiştirilip, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 'süs' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Aynı yönetmeliğin 12'nci maddesinin başlığı 'ev hayvanı satışı' olarak değiştirildi ve 'süs' ibareleri de yürürlükten kaldırıldı.

Aynı yönetmeliğin 14'üncü maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi de "İş yerlerinde bakanlıkça kimliklendirilmesi istenilen türlerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması zorunludur.

Kimliklendirme ve kayıt altına alınma işlemlerine dair usul ve esaslar bakanlıkça belirlenir. Kimlik belgesi, 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte belirtilen içerikte tanzim edilir" diye değiştirildi. 

14 TEMMUZ'A KADAR KEDİ, KÖPEK BULUNDURULABİLECEK

Öte yandan çalışma izni almış hayvan üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinde, il müdürlüğünün izni olmadan vaziyet planlarında herhangi bir değişiklik veya ilave yapılamayacak.

Verilen çalışma izni, gerçek veya tüzel kişiler için olup, üzerinde yazılı olan adres, faaliyet alanı/alanları ve faaliyet gösterilen türler için geçerli olacak. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde çalışma izni geçerliliğini kaybedecek.

Çalışma izninde belirtilen sahip veya unvanın değişmesi hallerinde, durum en az bir ay önceden bir dilekçe ile il müdürlüğüne bildirilecek. Dilekçeye, değişikliklerle ilgili bilgi ve belgeler ile çalışma izninin aslı eklenecek.

İl müdürlüğü çalışma izni üzerinde gerekli düzeltmeyi yapacak veya yeniden çalışma izin belgesi düzenleyecek. İl müdürlüğünün uygun görmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile çalışma izin belgesi düzenlenecek.

Sadece ev hayvanı satış yeri çalışma izni olan iş yerlerinde, en geç 14 Temmuz 2022 tarihine kadar kedi ve köpek türü bulundurulabilecek.

Yorumlar