Anasayfa /  Ekonomi

Etil alkol, kolonya ve dezenfektan ihracatı ile ilgili önemli gelişme

Koronavirüs salgınından korunmada hijyen için büyük önem taşıyan kolonya, kolonya yapımında kullanılan etil alkol, dezenfektan ihracatı kayda bağlandı.

Abone ol
Abone ol 18 Mart 2020 12:28

Koronavirüs salgınından korunmada hijyen için büyük önem taşıyan kolonya, kolonya yapımında kullanılan etil alkol, dezenfektan, hidrojen peroksit ve Meltblown Kumaş ihracatı kayda bağlandı.

Ticaret Bakanlığının hazırladığı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5), 18 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

 

Kayda bağlı ihracat

Ticaret Bakanlığı tarafından İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamındaki malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekiyor.

Yayımlanan Tebliğ ile, tebliğe aşağıdaki geçici madde eklendi:

 “Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile bu Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç)  öncesinde gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olan mallara uygulanmaz.

(3) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümlerine istinaden; uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya,  izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.”

 

Kolonya, etil alkol ve dezenfektan ihracatı kayda bağlandı

Aynı Tebliğin ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 35-39 uncu sıralar olarak eklenen maddeler ile;

“35- Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]

36- Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)

37- Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)

38- Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)

39- Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)”

İhracatı kayda bağlandı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini, Ticaret Bakanı yürütecek.

Yorumlar