Anasayfa /  Ekonomi

Enerji verimliliğin yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete 'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Abone ol
Abone ol 06 Temmuz 2022 12:40

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre, kurulu gücü 20 megavat ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların farklı sektörlerde ısıtma ve soğutmada değerlendirilmesine yönelik enerji etütleri yapılacak veya şirketlere yaptırılacak.

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre, kurulu gücü 20 megavat ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların farklı sektörlerde ısıtma ve soğutmada değerlendirilmesine yönelik enerji etütleri yapılacak veya şirketlere yaptırılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, kurulu gücü 20 megavat ve üzeri olan termik santrallerde atık ısıların öncelikle binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımının yanı sıra sanayi, tarımsal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları ve tatlı su üretimi gibi sektörlerde de değerlendirilmesine yönelik enerji etütleri yapılacak veya şirketlere yaptırılacak.

YÖNELİK FİZİBİLİTE ETÜTLERİ YAPILACAK

Toplam 20 megavat ve üzeri ısıl enerji ihtiyacı olan yeni kurulacak veya büyük rehabilitasyon geçirecek endüstriyel işletmelerde kojenerasyon sistemlerinin uygulanmasına yönelik fizibilite etütleri yapılacak.

HAZIRLANAN RAPORLAR ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NA İLETECEK

Hazırlanan nihai fizibilite etüt raporları çalışmanın yapıldığı yılı takip eden yılın mart ayı sonuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na iletecek. Ticari, kamu ve hizmet binaları, endüstriyel işletmeler, elektrik üretim tesisleri ve organize sanayi bölgeleri, ilgili madde kapsamında bildirimlerini her yıl mart sonuna kadar bakanlığa iletecek.

Yıllık toplam enerji tüketimi 500 "ton eşdeğer petrol (TEP)" ve üzeri olan, bir veya birden fazla merkezde ısı üretimi gerçekleştirerek birden fazla binaya ısı dağıtımını sağlayan ısıtma ya da soğutma şebeke yönetimleri, bakanlık tarafından belirlenen formata uygun olarak her yıl mart sonuna kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bildirimde bulunacak.

Yorumlar