Halkbank Esnaf kredisi şartları neler? Faizsiz kredi nasıl çekilir?

Halkbank esna faizsiz kredi veriyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara 2019 yılında kullandırılacak kredilerde faiz oranı yüzde 50 indirimli uygulanacak. Banka, geleneksel meslek kollarında ise yüzde 100 indirimli kredi verecek. KOSGEB tarafından projeleri onaylanan genç girişimcilere ise 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek.

Halkbank Esnaf kredisi şartları neler? Faizsiz kredi nasıl çekilir?

Cumhurbaşkanı Kararı ile Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara 2019 yılında kullandırılacak kredilerde faiz oranı yüzde 50 indirimli uygulanacak. Banka, geleneksel meslek kollarında ise yüzde 100 indirimli kredi verecek. KOSGEB tarafından projeleri onaylanan genç girişimcilere ise 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek.

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 602), 11 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Halkbank’tan esnafa faiz indirimli kredi

Buna göre, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, Türkiye Halk Bankası (Halkbank) tarafından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2019 yılına devreden krediler ile 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 2019 yılında geçerli olmak üzere %50 faiz indirim oranı uygulanacak.

Aynı şekilde TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK’lar kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2019 yılına devreden kredilere ve Bankanın KKTC’deki şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2019 yılına devreden krediler ile 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 2019 yılında geçerli olmak üzere %50 faiz indirimi uygulanacak.

esnaf-gidahatti

Geleneksel meslek kollarında yüzde 100 indirimli kredi

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakın işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, Keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilen) faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkârlara, Karar kapsamında 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devredilen krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanacak.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, Karar kapsamında 2019 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanacak. Bu destekten son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacak.

Genç girişimciye 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi

KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 100 bin TL’ye kadar %100 faiz indirimi uygulanara kredi kullandırılabilecek. Bu imkandan bakiyesi 2019’a devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak.

Esnaf ve sanatkârlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019’e devreden krediler için de %100 faiz indirimi uygulanacak.

esnaf-gidahatti

Bankanın zararı Hazine’ye

Bankanın Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER