Anasayfa /  Foto Galeri

Danıştay, İBB’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’n açtığı davayı karara bağladı!

Danıştay, İBB’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın havalimanlarına yönelik taşımacılık yapan araçlarla ilgili yönetmelik değişikliği hakkında açtığı davayı karara bağladı. Danıştay 8. Daire, araçların kalkış yerlerini, ara durak ve bindirme ceplerini belirleme yetkisini büyükşehirlerden alıp il mülki idarelerine veren yönetmelik değişikliğini iptal etti.

Danıştay, İBB’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’n açtığı davayı karara bağladı! - Sayfa 1

DANIŞTAY İBB’Yİ HAKLI BULDU: KANUNLA BELEDİYELERE VERİLEN YETKİ, YÖNETMELİKLE MÜLKİ İDAREYE BIRAKILAMAZ

Danıştay, İBB’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın havalimanlarına yönelik taşımacılık yapan araçlarla ilgili yönetmelik değişikliği hakkında açtığı davayı karara bağladı. Danıştay 8. Daire, araçların kalkış yerlerini, ara durak ve bindirme ceplerini belirleme yetkisini büyükşehirlerden alıp il mülki idarelerine veren yönetmelik değişikliğini iptal etti. Kararda, kanunla belediyelere verilen yetkinin yönetmelik ile belediyenin yetkili karar mercilerinden alınarak doğrudan mülki idare amiri yetkisine bırakılamayacağı vurgulandı. Karar bu yönüyle, UKOME'nin yapısını değiştiren yönetmelik davası için de emsal teşkil ediyor.

Danıştay, İBB’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’n açtığı davayı karara bağladı! - Sayfa 2

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu; “büyükşehirlerde ulaşım hizmetlerini planlamak; yürütmek, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek” yetkilerini Büyükşehir Belediyelerine veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yetki ile hem ulaşımın kent çerçevesinde etkin ve verimli planlamasını yapıyor, hem de kamu adına gelir elde ederek toplu ulaşım hizmetinin en kaliteli ve sağlıklı şekilde sunulmasına öncülük ediyor.

Danıştay, İBB’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’n açtığı davayı karara bağladı! - Sayfa 3

YETKİ VALİLİKLERE VERİLDİ

Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 yılında Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yaptığı değişik yaparak “Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yöne taşıma yapacak B1 ve D1 yetki belgesi sahibi olan ve havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olanlar için, yapılacak taşımanın gerçekleşeceği taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktaları, faaliyet yapılacak il/illerin mülki idare amirlerinin izni ile belirlenir ve bu nokta/yerler için, bu maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen zorunluluk ve 58 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki zorunluluk ile ayakta yolcu taşınmaması şartıyla 36 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yükümlülükler aranmaz” hükmünü getirdi.  Bakanlık, değişiklikle birlikte bu alanlarla ilgili yetkiyi il mülki idarelerine verdi.  

Danıştay, İBB’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’n açtığı davayı karara bağladı! - Sayfa 4

İBB YÖNETMELİĞİ YARGIYA TAŞIDI

İBB, ilgili kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanuna ve il mülki idarelerine verilen yetkinin büyükşehir belediyeleri koordinasyon merkezleri yönetmeliği hükümleri ile belirlenmesi gerekliliği nedeniyle düzenlemenin iptalini istedi.