Anasayfa /  Ekonomi /  Memurlar

Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli 400 Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Cumhuriyet Üniversitesi bünyesindeki eksikliği gidermek için 400 kişilik kadro ile personel alımı yapacak. Başvuru ekranı açıldı. Kimler başvuru yapabilir?

Abone ol
Abone ol 02 Haziran 2020 09:46

Cumhuriyet Üniversitesi bünyesindeki eksikliği gidermek için 400 kişilik kadro ile personel alımı yapacak. Başvuru ekranı açıldı. Kimler başvuru yapabilir? Tüm ayrıntılar haberimizde...

Cumhuriyet Üniversitesi personel alımı için ilan yayımladı. Yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Cumhuriyet Üniversitesi farklı kadrolarda alım yapacak. Ayrıca alımlar 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 4. Maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilecek olup B sınıfı KPSS durumuna göre alım yapılacak. Bu kapsamda ise adaylara herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.

11 Farklı Kadro İle 400 Sözleşmeli Personel Alınacak
Cumhuriyet Üniversitesi 400 kişilik boş kadrosu ile sözleşmeli olarak personel alacak. İşte alım yapılacak kadrolar;

250 Hemşire,
15 Diğer Sağlık Personeli,
5 Laborant,
96 Sağlık Teknikeri,
5 Röntgen Teknisyeni,
2 Psikolog,
6 Fizyoterapist,
5 Eczacı,
10 Ebe,
3 Diyetisyen,
3 Biyolog,

 Bu kadrolara başvuracak adayların başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 puanları esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)

Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların http://personelbasvuru.cumhuriyet.edu.tr adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için istenilen belgeleri sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini online olarak tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusuda geçersiz sayılacaktır.)

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personeli tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu reddedilecektir.

Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile Üye Girişi yaparak başvurularının onaylanıp onaylanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

Onaylandı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvurusu reddedilen adaylar evrakları ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulup yüklenecektir.)

2) Öğrenim belgesi,

3) 2018 KPSS sonuç belgesi,

4) Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli (Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için.)

5) Sertifika, kurs ve istenilen diğer belgeler.

 

Yorumlar