Anasayfa /  Güncel

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları başladı mı? 2023 ÇAYKUR işçi alımı!

Her yıl geçici işçi alımı yapan ÇAYKUR'un bu yıl fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1365 mevsimlik işçi alımı gerçekleştireceği açıklandı. Ardından ÇAYKUR işçi alımı başvuruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Abone ol
Abone ol 31 Mart 2023 15:30

Her yıl geçici işçi alımı yapan ÇAYKUR'un bu yıl fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1365 mevsimlik işçi alımı gerçekleştireceği açıklandı. Ardından ÇAYKUR işçi alımı başvuruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İşe girmek isteyen işçi adayları 29.03.2023-03.04.2023 tarihleri arası S günde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www-iskur,gov.tr resmi internet sayfasından müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri il için bildirilen işyerlerimizden yalnızca biri için iş başvurusu yapacaktır. Lise ve dengi okul mezunu işçi adaylarından başvuru esnasında istenilen bölüm ve dalların dışında başvuru yapanların başvuruları ile birden çok işyeri için başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları şu şekilde:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmeliğin 4*üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

Yukarıda anılan genel şartlarla birlikte;

A. İş başvurusunda bulunacak geçici çay eksperi adaylarının;

1- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu,

2- 2022 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,

B. İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

3- 18- 5O yaş aralığında,

4- Erkek,

5- En az İlkokul mezunu,

6- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

7- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

C. İş başvurusunda bulunacak geçici engelli ve eski hükümlü işçi adaylarının;

1- Enaz İlkokul mezunu,

2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

D. İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

1- 18-45 yaş aralığında,

2- Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden ve dallarından mezun olması),

3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

Yorumlar