Anasayfa /  Foto Galeri

Baharın habercisi ilk cemre bugün düşüyor! Cemre nedir, Cemre düşmesi ne demek?

Bahar mevsimine geçişi temsil eden ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. İşte cemre hakkında bilinmesi gerekenler...

Baharın habercisi ilk cemre bugün düşüyor! Cemre nedir, Cemre düşmesi ne demek? - Sayfa 1

Halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor. Peki, cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi ne demek?

Baharın habercisi ilk cemre bugün düşüyor! Cemre nedir, Cemre düşmesi ne demek? - Sayfa 2

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? 
Meteorolojik olarak ilk cemre, şubat ayında sıcaklık artışı olarak tanımlanır. Üçüncü cemre sonrasında baharın geldiği kabul edilir. Kış mevsiminin ardından havaların ısınmasının ilk işareti olarak olarak görülen "cemre"nin ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya, üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşecek

Baharın habercisi ilk cemre bugün düşüyor! Cemre nedir, Cemre düşmesi ne demek? - Sayfa 3

CEMRE NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.

Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.

Baharın habercisi ilk cemre bugün düşüyor! Cemre nedir, Cemre düşmesi ne demek? - Sayfa 4

İlk cemre 20 Şubat'ta havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir.

Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.