Anasayfa /  Foto Galeri

Ardahan ve Kars’ın Suları, Meraları Maden Tehdidi Altında

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Ardahan ve Kars’ı kapsayan Doğu Anadolu’nun verimli meraları, altın ve bakır madeni ile tehlike altında. Koza Altın İşletmeleri tarafından bölgede açılması planlanan altın ve bakır madeni için geçtiğimiz Aralık ayında ÇED süreci başlatıldı.

Ardahan ve Kars’ın Suları, Meraları Maden Tehdidi Altında - Sayfa 1

Ardahan ve Kars’ın Suları, Meraları Maden Tehdidi Altında.


Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Ardahan ve Kars’ı kapsayan Doğu Anadolu’nun verimli meraları, altın ve bakır madeni ile tehlike altında. Koza Altın İşletmeleri tarafından bölgede açılması planlanan altın ve bakır madeni için geçtiğimiz Aralık ayında ÇED süreci başlatıldı. 

Ardahan ve Kars’ın Suları, Meraları Maden Tehdidi Altında - Sayfa 2

Madenciliğe açılması planlanan arazi, Ardahan ve Kars’ı kapsayan 1/100 Bin Ölçekli Çevre Düzeni Planında kullanım sınırlaması getirilen Ekolojik Öneme Sahip Alan, Tarımsal Arazi Kullanımları ve Çayır Mera kullanımı için ayrılan bölgede yer alıyor. Projenin faaliyete geçmesinin ardından üç yıl içinde yaklaşık 463.685 ton kazı yapılması planlanıyor. 

Ardahan ve Kars’ın Suları, Meraları Maden Tehdidi Altında - Sayfa 3

Türkiye’de görülen dört akbaba türü bu alanda yaşıyor.

Biyolojik çeşitlilik açısından öneme sahip olan bölge, Türkiye'de görülen dört akbaba türünün (küçük akbaba, sakallı akbaba, kızıl akbaba ve kara akbaba) bir arada görülebildiği nadir alanlardan biri. Urkeklik, kaya kartalı, puhu, küçük kartal ve küçük orman kartalı ile çok sayıda ötücü kuş alanda yaşıyor. Bölgedeki ıslak çayırlar yumuşakça türleri için hayati önem taşıyor. Endemik Elia somchetica somchetica ile endemik Oxychilus spatiosus yumuşakça türleri yine bu çayırlarda yaşıyor.

Ardahan ve Kars’ın Suları, Meraları Maden Tehdidi Altında - Sayfa 4

Bölgenin tarımsal ve hayvansal üretimi zarar görecek.
Açılması planlanan maden alanı ve çevresi Kafkas ırkı arılarla bal üretiminin yoğun olarak yapıldığı yerlerden biri. Hayvancılık ve buna bağlı süt ürünleri üretimi ise bölgenin ana geçim kaynağı. Kaşar peyniri ve festivalleriyle ünlü olan bölge aynı zamanda Türkiye’nin dünya çapında önemli peynir üretimlerinin yapıldığı bir havzada yer alıyor. Bu havzayı tehdit eden projeye karşı bölgede gösterilen tepki büyüyor.