Anasayfa /  Güncel

Akika kurban nedir, ne demek? Akika kurban ne için, ne zaman kesilir?

İslam öncesi dönemde Arap toplumunda, akika kurbanı kesme geleneği mevcuttu. Ancak, bu geleneğin İslam'ın doğuşuyla birlikte dinî hükümler çerçevesinde nasıl bir yer edineceği, hadislerin farklı rivayetleri sebebiyle fıkıh alimlerinin ihtilafına yol açtı. Akika kurbanının dinî hükmü üzerindeki bu ihtilaflar, farklı hadis rivayetlerinden kaynaklanmaktadır. Peki, akika kurbanı nedir, ne amaçla kesilir ve ne zaman kesilir? İşte detaylar...

Abone ol
Abone ol 10 Mayıs 2024 14:00

İslam öncesi dönemde Arap toplumunda, akika kurbanı kesme geleneği mevcuttu. Ancak, bu geleneğin İslam'ın doğuşuyla birlikte dinî hükümler çerçevesinde nasıl bir yer edineceği, hadislerin farklı rivayetleri sebebiyle fıkıh alimlerinin ihtilafına yol açtı. Akika kurbanının dinî hükmü üzerindeki bu ihtilaflar, farklı hadis rivayetlerinden kaynaklanmaktadır. Peki, akika kurbanı nedir, ne amaçla kesilir ve ne zaman kesilir? İşte detaylar...

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, “akîka” adı verilir. Akîka kurbanı kesmek sünnettir. İbn Abbas’tan (r.a.) rivâyet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akîka kurbanı kesmiş (Ebû Dâvûd, Edâhî, 21 [2841]; Nesâî, Akîka, 3 [4219]), bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: “Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akîka kurbanı karşılığında bir rehine gibidir. Akîka kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.” (Ebû Dâvûd, Edâhî, 20-21 [2837-2838]; Tirmizî, Edâhî, 21 [1522)]).

Bu açıdan akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden buluğ çağına kadar kesilebilirse de doğumunun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçı ağırlığında altın veya değeri miktarınca sadaka verilmesi müstehaptır (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 3/14-16).

Akîka kurbanında aranan şartlar, İslam'da kurbanda aranan şartlardır. Akîka kurbanı Hanefi mezhebine göre mübah ve dolayısıyla menduptur. Diğer üç büyük imâma göre sünnet, Zahiri mezhebine göre ise farzdır.

Yorumlar