Anasayfa /  Foto Galeri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru ekranı açıldı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılında görevlendirilmek üzere farklı pozisyonlara toplam 4175 sözleşmeli personel temini yapıyor. Başvurular ie 10 Ocak günü başlıyor. e-Devlet üzerinden alınacak başvurular için genel ve özel şartlar da kılavuzla duyuruldu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru ekranı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru ekranı açıldı mı? - Sayfa 1

Sözleşmeli personel alımı başvuruları başlıyor. Başvuruda bulunan adaylar ise sözlü sınava tabii olacak. Başvuru süreci 10-20 Ocak tarihleri arasından e-devlet üzerinden yapılacak. Alımlar üç ayrı alanda ve farklı branşlarda olacak. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru ekranı açıldı mı? - Sayfa 2

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR? 

Başvurular 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru ekranı açıldı mı? - Sayfa 3

BAŞVURU ŞARTLARI 
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru ekranı açıldı mı? - Sayfa 4

SINAV NASIL OLACAK? 

a) Sınav, sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.

b) Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

ç) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

d) Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.