Anasayfa /  Güncel

Adli tatil nedir? Adli tatil ne zaman? 2024 Adli tatil tarihi!

Adli tatil tarihleri, adliyelerdeki işleri olanlar tarafından merakla bekleniyor. Her yıl belirli zaman dilimlerinde, adliye personeli işlerine ara veriyor. Adli tatil sürecinde bazı davalar görülmüyor. Peki, 2024 adli tatil ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Abone ol
Abone ol 04 Nisan 2024 09:00

Adli tatil tarihleri, adliyelerdeki işleri olanlar tarafından merakla bekleniyor. Her yıl belirli zaman dilimlerinde, adliye personeli işlerine ara veriyor. Adli tatil sürecinde bazı davalar görülmüyor. Peki, 2024 adli tatil ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ADLİ TATİL NEDİR?

Adli tatil ollarak belirtilen sürede; hakimler, savcılar, adliye çalışanları izinli oluyor. İcra mahkemeleri ve çalışanları, icra daireler ve çalışanları, kanunda açıkça belirtilen bölge idare mahkemeleri, vergi daireleri izinli sayılmaz.

ADLİ TATİL NE ZAMAN 2024?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar. 2024 yılında da aynı tarihlerde adli tatil söz konusu olacak.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

Adli tatilde sadece aşağıda belirtilen dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

Yorumlar