Anasayfa /  Eğitim

2024 MEB Bursluluk sınavı sonuçları (İOKBS) nereden sorgulanır?

Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan'da gerçekleştirildi. 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan 2024 İOKBS'nin ardından binlerce öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2024 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Abone ol
Abone ol 17 Mayıs 2024 10:00

Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan'da gerçekleştirildi. 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan 2024 İOKBS'nin ardından binlerce öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2024 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru sonrasında 2023-2024 bursluluk sınavı sonuç tarihi açıklandı.

Buna göre; 2024 İOKBS sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İOKBS sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yorumlar