Anasayfa /  Güncel

2023 İstanbul, Ankara, İzmir teravih namazı vakitleri!

2023 yılı heyecanla beklenen Ramazan ayının gelmesiyle beraber bu gece İslam Alemi ilk sahura kalkacaklar Ramazan ayının gelmesiyle beraber teravih namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Abone ol
Abone ol 23 Mart 2023 21:12

2023 yılı heyecanla beklenen Ramazan ayının gelmesiyle beraber bu gece İslam Alemi ilk sahura kalkacaklar Ramazan ayının gelmesiyle beraber teravih namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 şehir için teravih saatlerini paylaştı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, tarih ve saat araştırması yapmıştı. Cami ve mescitlerde teravih namazını eda etmk isteyen isteyen müminler, illerindekini teravih namazı saatini merak ediyor. 


İLLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR
Teravih namazı saati şehirlere göre dakikalık farklar gösteriyor. Bu sebeple namaz ibadetini vaktinde gerçekleştirmeyen vatandaşların imsakiye bilgilerini günlük olarak takip etmesi gerekiyor.


Takvime göre, teravih namazı;

İstanbul'da:20.44
Ankara'da: 20.27
İzmir'de: 20.48
Bursa'da 20:43
Çanakkale'de 20.53'te kılındı.


İLK İMSAK IĞDIR'DA
İlk imsak yarın saat 04.33'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.43'te Çanakkale'de olacak, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.


EN UZUN ORUÇ SİNOP'TA
İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?


Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek manalarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla birlikte cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak çok faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekat olan bir müekked sünnettir. Teravih namazının cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde tek başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Bu namaz orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu nedenle oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

İŞTE TERAVİH NAMAZI KILINIŞI:

Teravih namazı 20 rekat olarak eda edilir. Hz. Muhammed teravihi cemaatle kıldırdıkları zaman 8 rek'at şeklinde kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde teravih namazını 20 rek'ata tamamlamışlardır. 20 rek'atın hepsinin mescidde kılınmaya başlaması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O günden beri de 20 rekat olarak camilerde eda edilmiştir.

* Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek'atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek'atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek'atta bir selâm vererek de kılınabilir.

Teravihi iki rek'atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek'at birden kılmak da mümkündür. Ancak gece namazlarını 8 rek'attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır.

Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek'atta bir mutlaka oturarak kılınmalıdır.

Eğer iki rek'attan sonra oturmayıp 4 rek'atta bir oturulmuş ise, o 4 rek'atlar iki rek'at sayılır. Selâm verilmese bile, her iki rek'at sonunda mutlaka oturulmalıdır.

* Teravih kelimesinde rahatlama mânası vardır. Bu sebeble 4 rek'at başında selâmdan sonra biraz oturularak rahatlanmalıdır. Bu süre içinde isteyen kendi kendine bir şeyler okur. Yahut tefekkür eder. Yahut da tesbihte bulunur. Bunlarda, namaz kılan kimse muhayyerdir. Memleketimizde ise, ekseriya müezzinler, cemaatın da iştirâkiyle sesli olarak salâvat okur, cehrî zikir yaparlar.

* Teravih namazı dörder dörder kılınıyorsa ilk oturuşta Tahiyyat'dan sonra salâvatlar da okunur. Bu, sünnet-i müekkededir. Hattâ bâzı müctehidlere göre farzdır. Cemaat usansa bile, imam bunları terkedemez. Ayrıca 3. rek'atın başında da Fâtiha'dan önce yine Sübhâneke okunur.

* Teravihi hatim ile kılmak da sünnettir. Cemaate ağır gelmesi sebebiyle hatimle kılmak sünneti terkedilmez. Bir beldenin bir camiinde bu sünnet mutlaka yerine getirilmelidir.

* Yatsının farzını tek başına kılan kimse teravihi cemaatle kılabilir. Ancak yatsının farzı cemaatle kılınmadan teravihin cemaatle kılınması caiz olmaz.

* Cemaatin memnun olması için imamın kırâet ve rükünleri sür'atle yapması mekruhtur. Mes'ûliyet duygusu taşıyan bir imam, çabuk kıldırayım diye kırâeti anlaşılmaz hâle getirmekten, ta'dîl-i erkânı terkten, tesbih sayılarını üçten az yapmaktan kaçınır. 

* Hatimle namaz kıldıran imam, hatmi Ramazan-ı şerîf'in 27. gecesi tamamlamalıdır. Hatimle kılınmıyorsa Fîl sûresinden aşağısını okumak, tek sûre ve karışık âyetler okumaktan daha faziletlidir. Böylece rek'at sayısı da daha kolay bilinir.

* Bir özür olmaksızın teravihi oturarak kılmak câiz ise de, fazilet ve sevabını azaltır.

İmam kendisinde özür olsun olmasın teravihi oturarak kıldırabilir. Cemaat ise ayakta kılarlar. Ancak ayrılık olmasın diye cemaatın da oturarak kılmaları müstehab olur.

* Teravihi ve vitri başka başka imamlarla kılmak câizdir.

* Uyku iyice bastırmış halde teravih kılmak mekruhtur.

* Vitir ile teravih arasında biraz oturmak da müstehabdır.

* Teravihi cemaatle kılan, vitri de cemaatle kılacağı gibi, yalnız başına da kılabilir.

* Teravih namazının her iki rek'atında teravih namazına niyet etmek gerekmez. Çünkü 20 rek'attan ibaret teravih namazı, bir tek namaz hükmündedir. Bunun için namaza başlarken yapılan niyet kâfidir.

Yorumlar