Anasayfa /  Ekonomi /  Memurlar

2019 Yılı Jandarma Uzman Çavuş Maaşı ne Kadar?

Jandarma binlerce personel alıyor. Jandarma alımlarından en çok merak edilen konu ise maaşlar oldu.

Abone ol
Abone ol 25 Nisan 2019 12:21

Uzman çavuşlar kaç TL maaş alır? 2019 yılı Jandarma uzman çavuş maaşı ne kadar? Uzman erbaş maaşı 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebilmekte.

Uzman erbaşların görev yaptığı bölge tehlikeli bir bölgeyse maaşı yükselmektedir. Şartların zorlaştığı ve görev veya operasyonların çok olduğu bir bölgede çalışan uzman erbaşın maaşı 5 bin TL'ye kadar çıkmakta. Ayrıca uzman erbaş evliyse, çocuk sahibiyse, derecesi ve hizmet senesi daha çoksa yüksek maaş alabilir.

GÜNCEL UZMAN ERBAŞ MAAŞI NE KADAR?

Uzman erbaşların sabit bir maaşları yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman erbaş olarak görev yapan personellerin maaşları görev yaptıkları yerden ne kadar senelik personel olduğuna değişen kriterlere göre hesaplanor. Fakat en düşük ve en yüksek çavuş maaşı aşağı yukarı ise şu şekilde:

Uzman erbaş maaşı 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebilmekte. Uzman erbaşların görev yaptığı bölge tehlikeli bir bölgeyse maaşı yükselmekte.

UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARINA 400 LİRA ZAM

Uzman çavuş aylıklarına 400 lira net ilave yapıldığını, yaş sınırı ise 45'ten 52'ye çıkarıldığını anımsatan Bakan Akar, şu bilgileri verdi:

Uzman çavuşlarımızın ek göstergelerinde artış yapıldı, derece ve kademe işlemlerinde gelişme sağlandı. 10 senesini bitirmemiş olanlardan astsubaylığa geçişte sorun vardı.

O da ortadan kaldırıldı. Zati tabanca verilmesi talepleri vardı. O konuda da düzenleme yapıldı. Lojmanlardan yararlanma konusundaki oranı da onların lehine artırdık.

Sözleşme sürelerinde yaşanan sıkıntıları da çalışıyoruz. Uzmanlarımıza orduevi konusunda yeni bir çalışma başlattık. Ankara ve İzmir'de bir İstanbul'da ise iki tane olmak üzere uzmanlarımıza orduevi yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. İlk olarak Ankara'dan başladık. Çalışmalarımız sürüyor.

UZMAN ERBAŞ KİME DENİR? NE İŞ YAPARLAR?

Uzman erbaş ilanının ardından merak edilen bir diğer konu da uzman erbaş tanımı ve görevlerine yönelik oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde devamlılık arz eden teknik ve kritik kadro görev yerlerinde yetişmiş personel istihdam etmek maksadıyla 1986 yılında uzman erbaş uygulamasına geçilmiş ve uygulama halen devam etmektedir. Uzman erbaş, uzman çavuşları ve uzman onbaşıları ifade eder.

Uzman Onbaşı, en az ortaokul ve dengi okul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerinde istihdam edilenlerdir.

Uzman çavuş, en az ortaokul veya dengi okul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan muvazzaflık hizmetini müteakip, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık gerektiren kadro görev yerlerinde, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre istihdam edilenler ile yönetmelikte belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilenlerdir.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI TARİHÇESİ

Kuruluşu M.Ö.209 yılına dayanan Türk Ordusu'nun zaferlerle dolu tarihi içerisinde, adı Jandarma olmasa da emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik hizmetler; yargan, subaşı ve zaptiye olarak ifade edilen, konusunda uzmanlaşmış askeri statülü kolluk mensupları tarafından yapılmıştır.

03 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı ile halkın can ve mal emniyetinin korunması görevi, eyalet ve sancak valilikleri emrine gönderilen subaylar tarafından yerine getirilmiştir.

Tanzimat Fermanının ilan edildiği 1839 yılı ile Asakir-İ Zaptiye Nizamnamesi (Askeri Kolluk Tüzüğü)'nin yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü birleştirilerek, 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma'nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

1908 yılında 2'nci Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra, özellikle Rumeli'de büyük başarılar gösteren Jandarma, 1909 yılında yeniden düzenlenerek, Harbiye Nezareti'ne bağlanmış ve "Umum Jandarma Kumandanlığı" adını almıştır.

Jandarma birlikleri, 1914–1918 tarihleri arasındaki Birinci Dünya Savaşı ile 1919–1922 tarihleri arasındaki kurtuluş savaşımızda, hem iç güvenlik görevlerini sürdürmüşler, hem de birçok cephede silahlı kuvvetlerin ayrılmaz bir parçası olarak yurt savunmasına iştirak etmişlerdir.

29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanından sonra, devletin birçok kuruluşunda olduğu gibi, Jandarma teşkilatında da yenileştirme çalışmaları başlatılmıştır.

Bu kapsamda; Jandarma Bölge Müfettişlikleri ve İl Jandarma Alay Komutanlıkları tekrardan teşkilatlandırılmış ve Seyyar Jandarma Birlikleri güçlendirilmiştir.

1937 senesinde, dönemin jandarma teşkilatının yasal dayanağını oluşturan "Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi" yürürlüğe girmiş ve bu kanunla emniyet ve asayiş görevlerine ilave olarak, cezaevlerinin korunması görevi de Jandarmaya verilmiştir.

1939 senesinde jandarma teşkilatı; Sabit Jandarma Birlikleri, Seyyar Jandarma Birlikleri, Jandarma Eğitim Birlikleri ve Okullar olmak üzere dört grup halinde tekrardan düzenlenmiştir.

1956 senesinde yürürlüğe giren bir kanunla, Gümrük Umum Kumandanlığı tarafından yapılan sınır, kıyı ve karasularımızın, emniyet ve korunması ile gümrük bölgelerinde kaçakçılığı men, takip ve tahkik görev ve sorumluluğu, Jandarma Genel Komutanlığı'na verilmiştir. Bu görev 21 Mart 2013 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilmiştir.

1982 senesine kadar Jandarma tarafından yapılan kıyı ve karasularımızın korunması görevi aynı sene kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devredilmiştir.

1983 Senesinde günümüz Jandarmasının temel mevzuatını teşkil eden 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu yürürlüğe girmiştir.


Yorumlar