Anasayfa /  Ekonomi /  Memurlar

Üniversiteye Lise Lisans ve Önlisans Mezunu Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı

Üniversiteye Lise Lisans ve Önlisans Mezunu Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kamu personeli alımı ilanına göre 16 branşta toplam 45 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde bulabilirsiniz.

Abone ol
Abone ol 27 Haziran 2019 12:53

Üniversiteye Lise Lisans ve Önlisans Mezunu Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kamu personeli alımı ilanına göre 16 branşta toplam 45 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde bulabilirsiniz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 45 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan kamu personeli alımı ilanına göre; 16 Branşta toplamda 45 sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞLARDA OLACAK

Sağlık Fizikçisi Alımı; - Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans bölümü mezunu olup, Radyoterapi Fiziği, Diagnostik Radyoloji Fiziği veya Nükleer Tıp Fiziği alanlarından birinden yüksek lisans mezunu olması gerekiyor. Toplamda 1 kişi alınacak.

Diyetisyen Alımı; Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. - Belgelendirmek kaydıyla yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde Diyetisyen olarak çalışma deneyimi bulunmak. Toplamda 2 diyetisyen alımı yapılacak.

Fizyoterapist Alımı; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olması gerekiyor.. Belgelendirmek kaydıyla Rehabilitasyon Merkezlerinde Fizyoterapist olarak çalışma deneyimi bulunan 3 kişi alınacak.

Diğer Sağlık Personeli Alımı; Odyoloji bölümü lisans mezunu olmak veya farklı bir lisans programından mezun olup, Odyoloji alanında yüksek lisansı veya doktorası yapmış olmak. Toplam 1 Kişi alınacak.

Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği dalından mezun olan, En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip, Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin acil servisinde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunan 1 kişi alınacak.

Sağlık Teknikeri Alımı; Odyometri ön lisans programı mezunu 1kişi, Fizik Tedavi veya Fizyoterapi ön lisans programlarının birinden mezunu 2 kişi, -Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun 2 kişi, Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun 1 kişi alınacak.

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezunu, En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip, Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin acil servisinde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunan 4 kişi alınacak.

Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olan, Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin ameliyathanesinde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunan toplam 14 kişi alınacak.

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olan, En az 1 (bir) yıl Tomoterapi cihazı kullanma deneyimine sahip olan toplam 2 kişi alınacak.

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olan, Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerin anestezi biriminde en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunan  4 kişi alınacak.

Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı ön lisans programlarının birinden mezun toplam 4 kişi alınacak.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı ön lisans mezunu, F Klavye Kullanım Sertifikası bulunan Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde en az 1 (bir) yıl Tıbbi Sekreterlik yapmış olan 2 kişi alınacak.

Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun, EEG ve EMG Cihazlarını kullanma deneyimine sahip, Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde mezun olduğu alanda en az 1 (bir) yıl çalışma deneyimi bulunan 1 kişi alınacak.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Sivas Üniversitesi 45 kamu personeli alımı için başvurular 27 Haziran 2019 tarihi itibariyle başladı. Başvurular 11 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

GENEL ŞARTLAR:

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2-2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.

3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

5-Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

6-Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

7-Deneyim istenen ilanlar için deneyimin SGK (Sigorta Primi yatırılmış olması) kaydı ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

8-Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

9-Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfasından ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10-Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi İnternet sitesi adresinden ilan edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11-Atanmaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden gece nöbeti tutmaya engel durumunun olmadığını gösteren heyet raporu almaları gerekmektedir.

12-Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1)Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulup çıktı alınarak ıslak imza ile teslim edilmesi gerekmektedir.)

2)Öğrenim Belgesi

3)2018 KPSS Sonuç Belgesi

4)Çalışma Belgesi ve Sigorta Döküm Cetveli (Deneyim aranan unvanlara başvuran adaylar için)


Yorumlar