İlknur Menlik: Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında birinci sırayı alması bekleniyor

TÜRKİYE Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, Tarımsal Görünüm Raporu’nu (OECD-FAO) değerlendirdi. Menlik, “Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıl içerisinde yıllık ortalama yüzde 3,6 Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) artışı ile OECD ülkeleri arasında büyümede birinci sırayı alması bekleniyor” dedi.

İlknur Menlik: Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında birinci sırayı alması bekleniyor

Her yıl yayınlanan, geçtiğimiz 10 yılı değerlendirerek önümüzdeki 10 yıla ışık tutan OECD-FAO (Tarımsal Görünüm Raporu) yayınlandı. TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik raporu değerlendirdi. Raporda, dünya tarımsal emtia fiyatlarının düşük seyredeceği tahmini yanı sıra Türkiye’nin çeşitli alanlarda önemli bir büyüme göstereceğine de değinildi. Menlik, kırsal kalkınma ve bölgede sürdürülebilir tarım uygulamalarının desteklenmesi gereğine dikkat çekti. Ülkemizin de dâhil olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinin buğday, iri taneli tahıl ve yağlı tohumlar üretimi konusunda dünya liderliği konumunu koruyacağını vurgulayan Menlik, bu ürünlere yönelik küresel talebinde en önemli kaleminin yine biyoyakıt üretimi olacağını belirtti.

‘BU DURUM GELECEK İÇİN BİR TEHDİT UNSURUDUR’

Komşumuz olan Ortadoğu ile Kuzey Afrika başta olmak üzere, Sahraaltı Afrika ve diğer bazı gelişmekte olan bölgelerde yüksek nüfus artışıyla birlikte tahıl ve yağlı tohum talebinde de artış olacağına değinen İlknur Menlik, bölgelerde kentli nüfusun artışıyla hazır gıdalara, dolayısıyla şeker ve bitkisel yağa talebin yükseleceğini ifade etti. Menlik, sözlerine şöyle devam etti:

“Tarım arazileri yönünden zengin ülkeler net ihracatçı konumunu korurken, ülkemizin çevresindeki bölgelerde nüfus yoğunluğunun ve miktarının artışına bağlı olarak ithalata yönelme zorunluluğu doğacağı ifade ediliyor. Bu durum, gıda güvencesi konusunda riskler barındırıyor. Özellikle savaşlar ve politik dengesizliklerle sarsılan bölgenin gıdaya erişiminin kesintiye uğramaması için ülkelerin uluslararası tarımsal ürün ticaretini kolaylaştırıcı adımlar atmalarını bekleriz. Ancak günümüzde tam tersi yönde korumacı politikalar devreye girmektedir. Bu durum gelecek için bir tehdit unsurudur.”

‘PAMUK İHRACATIMIZDA YÜZDE 12 ORANINDA BİR DÜŞÜŞ BEKLENMEKTEDİR’

Bölge ülkelerinin politikalarını kırsal kalkınmaya, yoksulluğun giderilmesine ve bahçecilik ürünlerinin üretilmesine odaklanmalarının daha sürdürülebilir olacağına dikkat çeken Menlik, şöyle konuştu:

 “Raporda ülkemizin genetiği değiştirilmemiş pamuk üreticileri arasında üretimini en yüksek ülkelerden biri olduğu, mekanizasyon ve sulama yatırımları ile onaylı tohum kullanımı sayesinde üretimde iyileşme ve yüzde 43 civarında artış beklendiği belirtilmektedir. Bunun yanında, pamuk işlemeye yönelik yurtiçi talepte olması beklenen artış sonucunda pamuk ihracatımızda yüzde 12 oranında bir düşüş beklemektedir.”

‘TÜRKİYE KAYNAKLI OLACAKTIR’

Menlik, Türkiye’nin et konusunda kendine yeten bir ülke olacağını belirtti ve şunları söyledi:

“Ülkemiz küresel et üretiminde önemli yeri olan ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizin de içinde yer aldığı Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde tarım ve balıkçılığın yüzde 14 oranında büyümesi beklenmektedir. Bunun önemli bir bölümü Türkiye kaynaklı olacaktır. Ülkemizin sürü sayısında ve verimlilikte yaşanmakta olan artış sayesinde et üretiminin artacağı, bunun ülkemizin kendine yeten bir ülke olmaya yönelik politikalarının bir sonucu olduğu ifade edilmektedir.”

‘BİRİNCİ SIRAYI ALMASI BEKLENİYOR’

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, raporda yer alan bir diğer tespitin de Türkiye’nin yıllık ortalama Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) artışının yüzde 3,6 düzeyinde seyredeceği beklentisi olduğunu ifade etti. Menlik, “Rapora göre, Türkiye bu büyüme düzeyi ile OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer alacak. Gıda tüketim düzeyleri ve beslenme içerikler düşünüldüğünde aşırı beslenme, yetersiz beslenme ve dengesiz beslenme üçlüsü gelişmekte olan ülkelerin yakasını bırakmayacak. Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıl içerisinde yıllık ortalama yüzde 3,6 GSYİH artışı ile OECD ülkeleri arasında büyümede birinci sırayı alması bekleniyor” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER