Anasayfa /  Güncel /  Gündem

Rücu nedir? Rücu davası nasıl açılır? Rücu davası için ne gereklidir?

Rücu terimi birçok alanda kullanılan kökeni Arapça olan bir kelimedir. Rücu etmek ise dönmek geri dönüş anlamlarına dayanan bir kelime olmaktadır. Rücu, aynı zamanda dava sürecinde de kullanılmaktadır. Devrilen haklar üzerinden ele alınan bu dava, belli başlı bazı durumlar oluştuğunda açılır. Peki, rücu davası nedir, nerede ve nasıl açılır? Rücu davası süresi ve zamanaşımı hakkında tüm detayları derledik.

Abone ol
Abone ol 01 Ağustos 2022 18:56

Rücu davası, Türk Ceza Kanunu (TCK) içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu dava kişinin devrettiği haklarını yeniden alması konusunda ön plana çıkmaktadır.

RÜCU DAVASI NEDİR?

Bir kişinin hukuken başka bir kişinin haklarını ve sorumluluklarını devralması rücu olarak bilinmektedir. Bu bağlamda sigorta üzerinden ya da farklı sebeplerden dolayı yaşanan zarar ile beraber, üçüncü şahıslara karşı açılan dava ise rücu davası olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda tazmin edilen bedel kapsamında gerekli haklar karşı tarafa intikal ettirilir. Özellikle sigorta şirketleri üzerinden gerçekleştirilen hak devredilmesi ile beraber ortaya çıkan bir dava olduğunu söylemek mümkün.

RÜCU DAVASI NEREDE AÇILIR?

Rücu davası aynı zamanda tazminat davası olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda hem mal varlığına dair haklar hem de kişisel haklar üzerinden, aksine bir planlama yapılmadığı sürece asliye hukuk mahkemeleri üzerinden dava açılır. Özellikle dava hususunun değer ve miktarına bakılmaksızın bütün farklı haklara dair rücu davası Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılabilmektedir.

RÜCU DAVASI SÜRESİ

Özellikle rücu davası konusunda süresi en merak edilen konular içerisinde geliyor. Bunun temel nedenlerinden biri zamanaşımının ne kadar bir süre içerisinde başlayacak olmasıdır. Tazminatın tamamının özelliği ve birlikte sorumlu olduğu kişinin tespit edilmesi tarihinden itibaren 2 yıllık geçmemelidir. Aynı zamanda her şekilde tazminatın tamamının ödenmesi ile beraber bu doğrultuda on yılı geçmeyecek biçimde süreç tamamlanmalıdır. Eğer 10 yıl ve üzeri bir süre geçerse o vakit zaman aşımına uğrama durumu ortaya çıkar. Bu doğrultuda dava düşer ve haklar üzerinden herhangi bir rücu davası açma durumu yaşanmaz.

RÜCU DAVASI ZAMANAŞIMI HAKKINDA BİLGİ

Ele alınan rücu davası üzerinden kanun nezdinde madde 73 zamanaşımı konusunda tüm bilgileri etkin bir şekilde sunmaktadır. Tazminatın tamamının ödenmesi ve ilgili kişinin birlikte sorumlu olduğunu öğrenmesi üzerinden iki yıl ile süreç başlar. Aynı şekilde zamana bağlı olarak tazminatım tamamının ödenmesi veya hakların geri verilmesi ile beraber, zamanaşımının olmaması 10 yıllık bir süreç ile sonlanır. Eğer yukarıda verilen kriterler gerekli koşullar doğrultusunda tamamlanmamış ve 10 yıllık geçmiş ise, o vakit dava ve haklar ile süreç zaman aşımına uğrar. Aynı zamanda Borçlar kanunu 125. maddesi üzerinden bakıldığı vakit, 10 yıllık süreci ile beraber bu sürecin üzerinde zamanaşımı meydana gelir.

RÜCU HAKKI NE ANLAMA GELİR?

Sigortalının özellikleri kasti kusurlar neticesinde sigorta şirketlerinin sigorta poliçesinden cayması durumu üzerine, ilgili kişinin rücu hakkı doğar. Bu durum özellikle sigorta şirketleri adına büyük bir önem arz etmektedir. Ele alınan doğrultuda Sigortacı ödemiş olduğu tazminat ile beraber, sigortanın hakkına sahip olma durumu ortaya çıkar ve dava açılabilir. Yaşanan olay karşısında zarar gören kişiye karşı, sigorta sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin ve tazminatın kaldırılması ya da azaltılması üzerine doğan sonuçlar şeklinde ele almak mümkün.

RÜCU DAVASI NEDEN AÇILIR?

Genel olarak kusurlu olduğu belirlenmiş olan kişilere karşı sigorta şirketleri tarafından rücu davası açılabilir. Bu doğrultuda açılmış olan dava üzerinden sigorta şirketi lehine sonuç çıktığı vakit, mahkeme kapsamında tazminatın bir kısmı ya da tamamı karşı taraftan temin edilir. Genel olarak ise hatların karşılanması ve mahkeme kapsamında elde edilmesi üzerine açılan bir dava alır.

Yorumlar