Anasayfa /  Güncel

Resmi Gazete kararları 10 Nisan 2023 Resmi Gazete 'de bugün!

Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? Resmi Gazetede yayımlanan bugün ki kararlar neler? İşte Resmi Gazete 'de yayımlanan 10 Nisan2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

Abone ol
Abone ol 10 Nisan 2023 09:32

Resmi Gazetede yayımlanan bugün ki kararlar neler? 10 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? Resmi Gazete atama kararlarının yanında, Resmi Gazete görevden alma kararları, Resmi Gazete Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazete Yargıtay kararları, Resmi Gazete Danıştay kararları, Resmi Gazete AYM kararları, Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...

10 Nisan 2023 Tarihli ve 32159 Sayılı Resmî Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
7451 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7452 Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanun

7453 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7454 Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalyan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 141)

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Mersin İli, Tarsus İlçesinde Bulunan Alanın Koluman Otomotiv Endüstri Anonim Şirketi Mersin Özel

Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7049)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207)

YÖNETMELİKLER
–– Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7050)

–– Basın Kartı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 7051)

–– Kastamonu Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar