Anasayfa /  Güncel

Nikah memuru nasıl olunur 2020? Nikah memuru olmak şartları nelerdir?

Nikah memurluğu son dönemin en çok merak edilen mesleklerinden biri haline geldi. Nikah memuru olmak isteyen birçok kişi, bu mesleği yapabilmek için gereken başvuru şartlarını ve koşullarını araştırmaya başladı. Peki

Abone ol
Abone ol 07 Ocak 2021 15:38

Medeni kanunun yürürlüğe girmesinin ardından hayatını birleştirmek ve aile kurmak isteyen çiftlerin resmi nikah kıyması zorunlu hale getirildi. Evliliğini resmiyete dökmek isteyen çiftler, nikah şahitleri ve nikah memurunun önünde evlilik taleplerini ilan eder. Bu evlilik talebini onaylama ve resmiyete dökme yetkisi nikah memurlarına aittir. Nikah memuru nasıl olunur, maaşları nasıldır gibi aklınıza takılan soruların cevaplarını sizler için derledik.

Nikah Memurunun Görev Tanımı
Nikah memuru belediye başkanından aldığı yetki ile resmi nikah işlemlerini yapar ve yazışmaları takip eder.

Nikah memuru görev yetkisini belediye başkanından alır, verilen atama üzerinden görevini yapmaya başlar. Herhangi bir şart veya koşul olmadan tüm resmi nikah işlerini üstlenebilir. Köylerde ise resmi nikah kıyma işlemi köy muhtarı tarafından gerçekleştirilir. Her ikisi de Türk vatandaşı olan çift eğer yurt dışında nikah kıymak ister ise bu işlem o ülkenin resmi makamlarında kıyılabilir veya talep doğrultusunda Türk konsolosluğunda nikah işlemi tamamlanabilir.

Nikah Memuru Nasıl Olunur 2020?
Bu mesleği yapmak isteyenlerin aklına gelen ilk soru evlendirme memuru nasıl olunur sorusudur. Evlendirme memuru olmak için belirli şartları sağlamanız gerekir. Önceden de belirtildiği gibi nikah memurunun ataması belediye başkanının verdiği yetkiye dayanarak yapılır. Devletin nikah memuru diye bir kadro tanımlaması bulunmaz. Nikah memuru olmak isteyen kişi, KPSS’ye girerek devlet memuru olarak atandıktan sonra eğer yeterli donanıma sahip ise ve belediye başkanı tarafından yetkilendirilir ise bu mesleği yapabilir. Ayrıca nikah memuru olabilmek için belirli kurs ve seminerlerin başarıyla tamamlanması gerekir.

Nikah Memuru Olmak İçin Gereken Özellikler Nelerdir?
Nikah memurluğu mesleğini yapmak isteyenler;

Düzgün ve şık giyimli ve kişisel bakımına özen gösteren biri
Hoşgörülü ve anlayışlı
İletişim becerilerine sahip
Öz güvenli
Toplum önünde konuşabilme becerisine sahip
Diksiyonu düzgün
Sevecen ve cana yakın
olmalıdır.

Nikah Memuru Olmak Şartları Nelerdir?
Nikah memuru olmak isteyen kişilerin;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az meslek yüksek okulundan mezun olmak
KPSS'de geçerli bir puan (genellikle 70 ve üstü) alarak belediyede belirli bir görevde bulunmak
667 sayılı devlet memuru olabilme statüsüne sahip olmak
Belediye başkanından yetki almış olmak
Kurs ve seminerlere katılmak ve istenilen başarıyı sağlamak
şartlarını yerine getirmesi gerekir. Bu şartları yerine getiren kişiler nikah memuru olabilir. Ancak yeterli nüfusa sahip olmayan köyler ve ilçelerde devlet memurları yerine nikah kıyma işlemini muhtarlar üstlenir. Belediye başkanının yetkisi ile muhtarların gerçekleştirdiği nikah, resmiyet kazanır ve bu nikahın devlet memurlarının kıydığı nikahtan bir farkı bulunmaz.

Nikah Memuru Maaşları Nasıldır?
Eskiden nikah memurları mesai saatleri dışında gittikleri nikahlardan ekstra ücret alabilirdi. Ancak bu uygulama 2019 yılından itibaren kalktı. Nikah memurları devlet kadrosunda çalışan memurlardan seçildikleri için normal memur maaşı alır. Bu maaş genellikle 3500-4500 TL arasındadır. Nikah memurları Ocak ve Temmuz aylarında zam alırlar ve kıdemlerine göre maaşları bu aralığın üstüne çıkabilir.

Nikah Memuru Çalışma Saatleri
Nikah memurlarının çalışması saatleri her memur ile aynıdır. Nikah memurları haftada 40 saat çalışır. Diğer memurlar ile aynı haklara sahiptir.

Nikah Memurlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
Nikah memurları evlenmek isteyen çiftlerin başvurularını kabul eder.
Nikah memurları evlenme dosyalarının hazırlanmasını koordine eder.
Belediye başkanının vekaleti sayesinde evlenmeyi talep eden çiftlerin resmi nikahını kıyar.
Aile kütüklerini inceler. Evlenme talebinde bulunan çiftlerin evliliğe engel olabilecek durumlarını araştırır.
Nikahı belirli gün ve saatte kıyar.
Evlenme akdini nüfus müdürlüğüne bildirir.
Aile cüzdanlarını hazırlar.
İlçe dışında nikah kıyacak kişilere izinname hazırlar.
Evlilik akdi ile ilgili kayıtların tutulmasını ve saklanmasını sağlar.
Servis personelinin çalışmalarını organize eder ve iş disiplini sağlar.
Servisi ile ilgili mevzuatı takip eder ve mevzuat ile ilgili değişiklikleri birim personeline iletir.
Servisin eğitim ihtiyacını belirleyerek Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bildirir.
Servisin yıllık performans programını oluşturur ve takip eder.
Her yılı sonunda evrakların arşivlenmesi ve teftişe hazır halde bulundurulmasını sağlar.
Üst amirinin verdiği görevleri yerine getirir.

Nikah Memuru Olma Başvurusu Nasıl Yapılır?
Nikah memuru olabilmek için başvurular belediye tarafından açılan kontenjan dahilinde yapılır. Eğer belediye tarafından kontenjan açıldı ise ve kişi gerekli şartları sağlıyor ise nikah memuru olmak için başvuru yapabilir. Nikah memurluğuna başvurmak için sağlanması gereken şartlar şunlardır:

Vatandaşın kamu haklarından mahrum kalmamış olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Nikah memurluğu görevine engel olabilecek beyinsel ve zihinsel bir engele sahip olmamak
Kadrolar için aranan başvuru şartlarını sağlamak
Yapılan güvenlik soruşturması neticesinde göreve başlamak için bir engele sahip olmamak

Nikah Memuru Nikah Kıyım İşlemini Nasıl Gerçekleştirir?
Belediyeden onay almış nikah memuru, evlilik için başvuran çiftlerin resmi nikah kıyım işlemini gerçekleştirir. Nikah memuru nikah kıyım öncesinde evlilik talebinde bulunan çiftlerin sağlık raporu, ikametgah, nüfus bilgileri gibi evlilik için gerekli belgelerin hazırlanmasını koordine eder. Önceden çiftler tarafından belirlenmiş gün ve saatte nikah kıyım işlemini gerçekleştirir. Nikah memuru evliliğin resmi geçerlilik kazanması için şahitlerin ve misafirlerin huzurunda gelin ve damada standart sorular sorar. Evlenmek isteyen çiftlerin bu sorulara ciddi şekilde yanıt vermesi beklenir.

Nikah memuru ilk olarak gelin ve damadın nikah bilgilerini sorarak törene başlar. Eşlerin adları, soyadları, annelerinin ve babalarının adları sorulur.
Ardından her iki eşin de kendi hür iradesi ile evlenme talebinde bulunduklarını beyan etmelerini ister.
Daha sonra herhangi bir olumsuz durumun bulunup bulunmadığı sorulur. Eğer olumsuz bir durum yok ise çiftlere evlenmek isteyip istemedikleri şahitler ve misafirlerin önünde sorulur. Bir sorun çıkmaması durumunda şahitlere de gerekli sorular sorulur ve nikah kıyım işlemi tamamlanır.

Yorumlar