Anasayfa /  Eğitim

MSÜ Sınavına Girenleri Yakından İlgilendiren Puan Hesabı

MSÜ net hesaplama yaparken 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü unutulmamalıdır. Net sayısına göre adayların girdikleri testteki ham puanları belirlenmiş olacak.

Abone ol
Abone ol 19 Nisan 2019 18:45

Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birin den en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Puan türlerinin hesaplanmasında testlerin ağırlıkları:

Sınav puanı öğrencinin aday olarak belirlenmesi ve 2. aşamaya çağrılması için önemli rol oynasa da tek başına yeterli değil. Öğrenci adaylarının Milli Savunma Üniversitesi'ne girebilmek için 2. aşamadan da yeterli puanı alması gerekiyor.

Öğrencilerin puanı hesaplanırken hangi bölümü tercih ettikleri ve şehit/gazi yakını olup olmadıklarına göre de puan ortalamaları değişebiliyor.

Harp okul adayları için sınav sonucu %70, fiziki yeterlilik testi %15, sözlü mülakat %15, özel nitelik puanı (şehit/gazi yakını),

Astsubay meslek yükseokulu adayları için sınav sonucu %70, fiziki yeterlilik testi %10, sözlü mülakat %20, özel nitelik puanı,

Beden eğitimi öğretmenliği adayları için genel kültür %20, meslek bilgisi %30, fiziki yeterlilik testi %30, sözlü mülakat %20, özel nitelik puanı şeklinde hesaplanmaktadır.


Yorumlar