Anasayfa /  Ekonomi /  Memurlar

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK) çeşitli branşalarda personel alım ilanı yayımladı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK) çeşitli branşalarda personel alım ilanı yayımladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019/1 KPSS merkezi atama tercihleri alınıyor. Merkezi atama kapsamında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK) bünyesinde istihdam edilmek üzere hizmetli, memur, mühendis, veri hazırlama ve kontrol işletmeni (vhki) alımı yapılacağı bildirildi. Merkezi atama tercihleri 18 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir.

Abone ol
Abone ol 13 Temmuz 2019 03:57

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK) çeşitli branşalarda personel alım ilanı yayımladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019/1 KPSS merkezi atama tercihleri alınıyor. Merkezi atama kapsamında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK) bünyesinde istihdam edilmek üzere hizmetli, memur, mühendis, veri hazırlama ve kontrol işletmeni (vhki) alımı yapılacağı bildirildi. Merkezi atama tercihleri 18 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir.

2019/1 KPSS merkezi atama tercihleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları kadrolarına personel atamaları yapılmaya devam ediyor.

Lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK) bünyesinde görevlendirmek üzere personel alımı yapılacağı ifade edildi.

Personel alımı kadroları ise hizmetlimemurmühendisveri hazırlama ve kontrol işletmeni (vhki) olarak duyuruldu.

Başvuru yapacaklar 18 Temmuz 2019 tarihine kadar başvuruda bulunabilir. Ayrıca alt kısımda yer alan başvuru şartlarına uygun olmak zorunludur.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ (MGK) hizmetli, memur, mühendis, veri hazırlama ve kontrol işletmeni (vhki) alımı başvuru şartları şu şekildedir;

Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.(Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

g) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.






Yorumlar