23. Dönem POMEM 10 bin polis alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı! İşte Başvuru Şartları

Polis akademisi Başkanlığı, 10 bin polis almak için kılavuz yayımladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre 23. Dönem POMEM Kapsamında 10 bin polis alımı yapılacak. Haberimizin devamından ilgili ilan hakkında detaylı bilgi alabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

23. Dönem POMEM 10 bin polis alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı! İşte Başvuru Şartları

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan ilana göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 10 bin kişilik boş kadro ile Polis Memuru Alımı gerçekleştirecek.Bu yönde adaylara Seçme ve Değerlendirme sınavı yapılacak olup, adayların bu sınava başvuru yapabilmeleri için belirtilen nitelikleri taşımaları gereklidir.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan ilana göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 10 bin kişilik boş kadro ile Polis Memuru Alımı gerçekleştirecek.Bu yönde adaylara Seçme ve Değerlendirme sınavı yapılacak olup, adayların bu sınava başvuru yapabilmeleri için belirtilen nitelikleri taşımaları gereklidir.

10 BİN POLİS ALIMIYAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapıalan duyuruya göre 10 bin kişilik boşluk ile erkek ve bayan adaylar alınacak. Buna göre Lisans mezunu ve Ön Lisans mezunları başvuru yapabilecek.Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Söz konusu olan 23. Dönem POMEM 10 bin polis alım ilanına başvuru yapacak adayların belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu yönde adaylardan bazı genel ve bazı özel nitelikler aranacak olup bu nitelikleri taşıyan 10 bin polis alımı yapılacak.

ADAYLARDAN ARANAN GENEL ŞARTLAR:

Adayların başvuru yapabilmeleri için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Silah taşımasına veya silahlı görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir durum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,Alkol uyuşturucu veya uyarıcı maddeler sebebi ile tedavi görmemiş ve görmüyor olmak, Herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasu ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek şartları aranacak.

ADAYLARDAN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

Adayların yukarıdaki genel niteliklerle birlikte ayrıca, KPSS, Eğitim, Yaş gibi kriterleride taşımaları gereklidir.Buna göre ilgili detaylar aşağıdaki gibidir.

Eğitim Şartı:

Adayların başvuru yapabilmeleir için ilanın kılavuzunda belirtilen eğitim seviyesinde olmaları gerekmektedir. Buna göre En az Ön Lisans mezunu ve Lisans Mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

Yaş Şartı:

Yaş şartı olarak adaylardan, 18 Yaşını tamamlamış olmak ve 31 Aralık itibari ile 30 yaşından büyük olmamak şartı aranacaktır.

KPSS Şartı:

Adayların 2017 veya 2018 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmaları gereklidir. Buna göre Lisans mezunları için 2017 veta 2018 yılı için KPSSP3 ve Ön Lisans mezunu için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

BAŞVURULAR:

Başvuru yapacak adaylar başvurularına 01 Ekim 2018 Tarihi itibari ile başlayabilirler. Yukarıdaki şartların tamamını taşıyan adaylar başvurularını en geç 14Ekim 2018 Tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Buna göre başvurular son başvuru günü en geç 17:00 a kadar www.pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.  Ayrıca Ön Başvuuru yapan adaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak Sınav için Başvuru Ücretinide yatırmaları zorunludur. 

SINAV ÜCRETİ:

Adayların ön başvuru yaptıktan sonra Pollis Akademisi Başkanlığı tarafından belirtilen Sınav ücreti olan 100 TL lik tutarı Halkbank veya ATMlerden Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “23. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır. 

Polis Akademisi Başkanlığı 23. dönem POMEM ilanını yayınladı.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 01-14 Ekim 2018 tarihleri arasında //www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

23. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: 23. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

23. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 17:31

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER