LUT (ALEYHİSSELAM)’IN ÇOCUKLARI

İnsan, noksan ve acizdir. Bunun için hataya meyilli bir yaratıktır. Fakat aynı zamanda üstünlük gösteren yüksek bir ruha da sahiptir. Bu üstünlüğe kavuşabilmek için, nasihatlere kulak vermeli, ibretli olayları değerlendirip, yolun sonunu görmeli, sonuç elde edenlerin hikayelerini okuyup, kendisine bir hayat çizgisi çizmelidir.

Bu yüce özelliğimizi bilen Rabbimiz onun içindir ki, önceki kavimlerin hayat hikayelerini, seçimlerini ve sonlarını bizlere ara ara Kur’an-ı Kerim’de anlatmaktadır. Anlatmaktadır ki; not alıp, yaşamımızı ve dünyamızı daha güzel bir hale getirelim. Ve ebedi hayatın sonsuz nimetlerinden faydalanalım.

Şimdilerde kendilerini Lut (aleyhisselam)’ın çocuklarıyız diye ilan edip, fıtrata uygun olmayan bir tatmin çeşidini savunan toplumlar, unutmamalıdır ki, yaratılışa aykırı bir yaşam tarzı her zaman mutsuzluğu, yalnızlığı ve kötü bir akibeti arkasından getirir.

Bana kalırsa bu da yine gençliğimizi hedef kurbanı yapan bir projedir. Geleceği kısır bir döngüye dönüştürerek, manevi bir boşluğa sürükleyip, düşünür, üretir, çalışır bir toplumdan ziyade tatminsiz, doyumsuz, mutsuz bireylerle devleti yıkma isteklerine kavuşmak için yapılan çirkin bir çalışmadır.

Bir diğer hedefleri de kısır bir millete dönüştürüp, nesli, aileyi, çoğalmayı önleyip, devlet nüfusunu düşürerek güçsüz, korkak, kendi zevk ve sefasına düşmüş bireyleri kendi saflarında oynatıp, maddi ve manevi köleleştirerek iç işgal hayallerini gerçekleştirmektir.

Bir devleti yok etmek isterseniz manevi çöküşüne sebep olacak olayları popüleştirmek ve bu uğurda savaşacak kişileri bulmak yeterlidir. Bunun içindir ki, uyanık olmalı ve bu tür oyunların parçası olmamalıyız. Bu bir soykırım savaşıdır. Sağlanan her bir destek, eninde sonunda bizimde bacamızda tütecektir.

Sözlerimi bitirirken, Lut(aleyhisselam)’ın bir peygamber makamından, şefkatli bir baba nasihatini sizinle paylaşmak isterim.

  _Şüphesiz ki ben size (gönderilmiş) emin bir peygamberim. Artık Allah’tan korkunuz ve bana itaat ediniz. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım alemlerin Rabb’inden  başkasına ait değildir.

_Siz Rabbi’nizin sizin için yarattığı zevceleri bırakıp ta, insanlar içinde erkeklere mi gidiyorsunuz ? Hayır! siz (helalden, harama) tecavüz eden bir kavimsiniz.!

_Siz sizden önce âlemlerden hiç birinin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz ? Demek siz kadınları bırakıpta şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz ha.! Meğer siz haddi aşan bir kavimmişsiniz..

Şuara sr. 162. 166.ayet / Araf sr. 80.81. ayet

Almamız gereken nasihatleri alabilmek,Lut (aleyhisselam)’ın öngördüğü Allah’ın emirlerine kulak verebilmek dileğiyle.. Ey Lut (aleyhisselam)’ın çocukları olduğunu ileri sürenler babanızı üzmeyin..

Sevgi, sağlık ve huzurda kalın…

Yorumlar