Anasayfa /  Ekonomi

Kararlar Resmi Gazete! 7 Ağustos 2020 Resmi Gazete'de bugün!

Resim Gazete atama kararlarının yanında, Resmi Gazete görevden alma kararları, Resmi Gazete Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazete yargıtay kararları, Resmi Gazete Danıştay kararları, Resmi Gazete AYM kararları, Resmi Gazete YSK kararları ile kamu kurum ve kuruluşlara ilişkin son dakika değişiklikler, duyurular ve ilanlar da vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki bugün Resmi Gazete’de neler var? İşte 7 Ağustos Resmi Gazete atama, görevden alma kararları.

Abone ol
Abone ol 07 Ağustos 2020 07:05

Resim Gazete atama kararlarının yanında, Resmi Gazete görevden alma kararları, Resmi Gazete Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazete yargıtay kararları, Resmi Gazete Danıştay kararları, Resmi Gazete AYM kararları, Resmi Gazete YSK kararları ile kamu kurum ve kuruluşlara ilişkin son dakika değişiklikler, duyurular ve ilanlar da vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki bugün Resmi Gazete’de neler var? İşte 7 Ağustos Resmi Gazete atama, görevden alma kararları.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
07 Ağustos 2020 Tarihli ve 31206 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
–– Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/14)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/7/2020 Tarihli ve 2017/30756 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar