Anasayfa /  Ekonomi

Kararlar Resmi Gazete! 28 Ocak 2021 Resmi Gazete'de bugün!

Resmi Gazete atama kararlarının yanında, Resmi Gazete görevden alma kararları, Resmi Gazete Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazete yargıtay kararları, Resmi Gazete Danıştay kararları, Resmi Gazete AYM kararları, Resmi Gazete YSK kararları ile kamu kurum ve kuruluşlara ilişkin son dakika değişiklikler, duyurular ve ilanlar da vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki bugün Resmi Gazete’de neler var? İşte 28 Ocak Resmi Gazete kararları, atamalari görevden almalar, yönetmelikler ve ilanlar

Abone ol
Abone ol 28 Ocak 2021 07:55

Resmi Gazete atama kararlarının yanında, Resmi Gazete görevden alma kararları, Resmi Gazete Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazete yargıtay kararları, Resmi Gazete Danıştay kararları, Resmi Gazete AYM kararları, Resmi Gazete YSK kararları ile kamu kurum ve kuruluşlara ilişkin son dakika değişiklikler, duyurular ve ilanlar da vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki bugün Resmi Gazete’de neler var? İşte 28 Ocak Resmi Gazete kararları, atamalari görevden almalar, yönetmelikler ve ilanlar

28 Ocak 2021 Tarihli ve 31378 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1276 Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi, Denizde Terörizmle Mücadele Harekâtlarına Katkı Sağlanabilmesi Maksadıyla Unsurlarımızın Bölge Ülkeleri Karasuları Dışında Denizde Terörizmle Mücadele Görevi İçin Yetkilendirilmeleri ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı ile Verilen ve Son Olarak 5/2/2020 Tarihli ve 1241 Sayılı Karar ile Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2021 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Sahil Güvenlik Komutanlığı Ödül Yönetmeliği

–– Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2020 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Tebliği (No: 2020/43)

–– Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2017/34596 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar