Anasayfa /  Ekonomi

İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları değişti mi? İşsizlik maaşı ne kadar 2019

İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları değişti mi? İşsizlik maaşı ne kadar 2019? İşsizlik maaşı almak için şartlar değişiyor. Yeni yasaya göre son 120 gün işten çıkartılmamak yeterli olacak. İşsizlik maaşı almak için diğer şartlar neler?işte detaylar.

Abone ol
Abone ol 26 Mart 2019 15:14

İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?  İşsizlik maaşı başvuru yapma için tıkla. İşsizlik maaşı almak için şartlar değişiyor. Yeni yasaya göre son 120 gün işten çıkartılmamak yeterli olacak. İşsizlik maaşı almak için diğer şartlar neler? İşsizlik maaşı ne kadar? İşte kafalardaki soruların cevapları…

Geçtiğimiz hafta Meclis'e sunulan yasa tasarısı ile işsizlik maaşındaki 120 gün kesintisiz şartı kaldırılarak işlemler kolaylaştırılıyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre böylece hizmet sözleşmesi 120 gün devam eden herkes maaş alacak. Primi kesintili olarak yatırılsa da ya da devamsızlık yapsa da son 120 gün içinde sözleşmesi feshedilmeyen herkes işsizlik maaşı alabilecek.

İşte adım adım maaş alma yolu…

Kimler alabilir?

4A'lı olarak çalışan sigortalılar haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar. Ancak prim şartlarını yerine getirmek gerek.

İstifa eden alabilir mi?

İstifa edenler işsizlik maaşına başvuramıyor. Ancak İş Kanunu'nda 'haklı fesih' tanımına giren durumlarda çalışanın işsizlik maaşı alma hakkı var. Haklı fesihle istifa edenler, haklılıklarını ispat ederse maaş alabilir.

Her işten çıkarılan alabilir mi?

İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödenmiş olması isteniyor. Buna ilaveten son 120 günde kesintisiz prim isteniyor. Ancak bu yeni yasa ile hizmet akdinin devamı şeklinde değiştiriliyor.

Maaşın bir süresi var mı?

Maaşın süresi yatırılan prime göre değişiyor. Buna göre son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 3 yılın tamamında, yani bin 80 gün primi olanlar 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir.

Herkese aynı maaş mı ödeniyor?

Rakam çalışanın maaşına göre değişiyor. Yüksek maaş alan çalışanların işsizlik ücreti de yükseliyor. Ancak burada bir sınır da var.

Maaş alanın sigortası devam eder mi?

Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından ödeniyor. Kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri de sağlık hizmetinden yararlanıyor.

 İşsizlik Ödeneğiİşsizlik Ödeneğinin Tanımı

 

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları


Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,


Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,


Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,


Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,


İşsizlik Ödeneğine Başvuru

 

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

 

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır. Son 120 günde kesinti sayılmayan haller    

                                 


Hizmet akitleri kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,
Hastalık,


Ücretsiz izin/aylıksız izin


Disiplin cezası


Gözaltına alınma,


Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,


Kısmi istihdam,


Grev,


Lokavt,


Genel hayatı etkileyen olaylar,


Ekonomik kriz,


Doğal afet,


Fesih tarihinde çalışmamış


Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma


Kısa çalışma ödeneği


Yarım çalışma ödeneği


nedenleriyle hizmet akdi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır.İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler


İşsizlik Ödeneği


Genel Sağlık Sigortası Primleri


Yeni bir iş bulma


Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi


İşsizlik Ödeneğinin SüresiKanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;


600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,


900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,


1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,


süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

 

İşsizlik Ödeneği Miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

2018 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı
Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması
Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı
Damga Vergisi
Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı


Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan
2.029,50
811,8
6,16
805,64


Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan
3.500
1.400
10,63
1.389,37


Son Ay 5.000 TL ile Çalışan
5.000
1.623,60(*)
12,32
1.611,28

(*)  Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır.İşsizlik Ödeneğinden Yapılan Kesintilerİşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

 

İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi

 

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. 

 

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

 

Altı ay süreyle işlem görmeyen hesaplardaki ödenekler İşsizlik Sigortası Fonuna sigortalı bazında emanet olarak alınmaktadır. Beş yıllık dönemde başvuran sigortalı işsizlere hak etmiş oldukları işsizlik ödenekleri emanet hesaptan ödenmektedir. Söz konusu süreyi geçirenlere ödeme mahkeme kararıyla yapılabilmektedir. İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Hallerİşsizlik ödeneği almakta iken;


İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi 

haklı bir nedene dayanmaksızın

 reddedenlerin,


Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,
işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir. 
İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.


İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini 

haklı bir neden göstermeden

 reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.


Sağlık Hizmetinden Yararlanma

 

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. İlgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için ödenek alınan süre emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.

 

İşsizlik Ödeneği Alırken Yapılması Gerekenlerİşsizlik ödeneği alınan süre içinde;


ikamet adresinin değişmesi,


herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,


yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,


silahaltına alınılması,


yurtdışına çıkılması,


bir işte çalışmaya başlanması veya


mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,


hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmelidir.İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

 

İşsizlik Ödeneği Yeniden Başlatma Durumu

Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilinir. Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR’a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir.

Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.


Yorumlar