Anasayfa /  Eğitim

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları nedir?

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları nedir? Hayat Boyu Öğrenme Kurumları arasında Yaygın eğitim programları, yetişkin eğitimi okuma - yazma faaliyetleri, Halk eğitim, Mesleki eğitim, Açık Öğretim okulları, Yüksek öğretim, Yurtdışı eğitim olanakları, engelsiz öğrenim ve e- öğrenme kaynakları yer alıyor. Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarının yüz yüze eğitime başlayacağı bildirildi. Peki Hayat Boyu Öğrenme Kurumları nedir?

Abone ol
Abone ol 08 Ocak 2021 15:13

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları nedir? Geçmişte halk eğitimi, yetişkin eğitimi veya yaygın eğitim gibi adlarla yer alan ve faaliyet yapan kurumlar bugün için hayatın her alanını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Nitekim 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü adı kaldırılarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü haline dönüştürülmüştür.

Buna uygun olarak, 02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 3 üncü maddesinin (ç) bendine göre “e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak” görevi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve 335 mesleki eğitim merkezi de bu Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. 


HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI HANGİLERİ, NERELER, KİMLER?

Yaygın eğitim programları (İşkur kursları, MEB kursları, sürekli eğitim merkezleri)
Yetişkin eğitimi okuma - yazma faaliyetleri
Halk eğitim Merkezleri
Mesleki eğitim Merkezleri
Açık Öğretim okulları
Yüksek öğretim
Yurtdışı eğitim olanakları
Engelsiz öğrenim
e- öğrenme kaynakları

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağını belirtti.

Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim. Hayat Boyu Öğrenme, bireyin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliğini kapsar. Hayat boyu öğrenme, okullar ile sınırlı kalmayan; evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen; öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren temel kavramlardan biridir.

Hayat boyu öğrenme kavramı çağın ihtiyaçları doğrultusunda, hızla gelişen ve değişen sosyal ve kültürel hayattaki değişmelere ayak uydurabilmek amacıyla ortaya çıkmış, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim seviyesi ve istihdam koşulları açısından önemli bir gösterge haline gelmiştir. 

Hayat boyu öğrenmenin gelişmeye ve önem kazanmaya başlaması ile eğitim; zaman ve mekândan bağımsız hem okul eğitimini hem de okul dışı eğitimi kapsayan tüm eğitsel etkinliklerin temel bileşeni olarak ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2000 yılında açıklanan Hayat Boyu Öğrenme Memorandumunda aşağıda belirtilen altı temel stratejinin, hayat boyu öğrenmenin tanımlanması ve yaygınlaşmasında gerekli olduğuna değinilmiş ve 21. yüzyıldaki hayat boyu öğrenmenin genel çerçevesi belirlenmiştir:

Herkes için yeni temel beceriler,
İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım,
Eğitimde yeniliklerin ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi,
Her türlü eğitime değer verilmesi/belgelendirilmesi,
Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesi
Eğitimin mümkün olduğunca öğrenenlere yakınlaştırılması ile erişim zorluğu olan kesimlere ulaşmak için bilgi iletişim teknolojisinden yararlanma, yerel ve bölgesel merkezli girişimler için hayat boyu öğrenme yaklaşımı, çok amaçlı öğrenme merkezleri, öğrenen toplum için bilgi ağlarından yararlanma olarak belirlenmiştir.

 

 

Yorumlar