Anasayfa /  Ekonomi

Halkbank hisselerini devrediyor !

Halkbank, Halk Sigorta A.Ş.'nin sermayesinin %89,18'ini temsil eden hisseleri ile Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin sermayesinin tamamını temsil eden hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. (TVF) tarafından kurulacak bir şirket tarafından devralınmasına ilişkin olarak TVF ile görüşmelere başladı.

Abone ol
Abone ol 16 Aralık 2019 10:36

Halkbank, Halk Sigorta A.Ş.'nin sermayesinin %89,18'ini temsil eden hisseleri ile Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin sermayesinin tamamını temsil eden hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. (TVF) tarafından kurulacak bir şirket tarafından devralınmasına  ilişkin olarak TVF ile görüşmelere başladı.

Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

 "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde planlanan yapısal reformların önemli bir unsuru  da sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe gerçekleştirilecek  reformlardır. Bu reformlar kapsamında Sigortacılık ve Özel Emeklilik
Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türk Reasürans A.Ş.'nin kurulmasının  ardından, sektördeki reformların kamu bankalarının kontrolünde bulunan  sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin tek bir çatı altında  birleşmesiyle devam etmesi öngörülmektedir. Gerçekleştirilen bu reformlar ile ölçek ekonomisinin  oluşturulmasına ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya  ortalamasına ulaşmasına katkı sağlanarak sigorta ve hayat ve emeklilik  sektörlerinin küresel rekabetin bir parçası haline getirilmesi  hedeflenmektedir. Ayrıca operasyonel verimliliğin artması,  maliyetlerde düşüş sağlanması, başta bankalar olmak üzere tüm dağıtım  kanallarının daha etkili kullanılması, ürün yelpazesinin  genişletilmesi ile sigorta sektörünün dinamik bir yapıya  kavuşturulması planlanmaktadır.

 Bu itibarla Bankamıza ait ve Halk Sigorta A.Ş.'nin sermayesinin %89,18'ini temsil eden hisselerimiz ile Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin sermayesinin tamamını temsil eden hisselerimizin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. (TVF) tarafından kurulacak bir şirket
(Alıcı) tarafından devralınmasına ilişkin olarak TVF ile görüşmelere  başlanmıştır. Bu kapsamda yine edinilen bilgi uyarınca Halk Sigorta A.Ş. ve Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. hisselerinin

Alıcı'ya devri sürecinde
    Alıcı'nın,
    (i)   Güneş Sigorta A.Ş.'nin, Türkiye Vakıflar Bankası TAO,
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ve Türkiye
Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım
Sandığı Vakfı'na ait hisseleri,
    (ii)  Ziraat Sigorta A.Ş.'nin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat
Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat
Teknoloji A.Ş.'ye ait hisseleri
    (iii) Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin, Güneş Sigorta A.Ş., Vakıf
Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik
Hizmetleri Vakfı ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'ya ait hisseleri ve
    (iv) Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,
Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve
Ziraat Teknoloji A.Ş.'ye ait hisselerini,
    (v)  Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Vakıf Emeklilik ve
Hayat A.Ş.'deki hisselerini,
    iktisap etmesinin
    Bu hisse devirleri akabinde, (a) Ziraat Sigorta A.Ş., Güneş
Sigorta A.Ş. ile Halk Sigorta A.Ş.'nin birleştirilmesi ve (b) Halk
Hayat ve Emeklilik A.Ş., Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve Vakıf
Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin birleştirilmesinin
    planlandığı anlaşılmıştır.
    Bu kapsamda, gerekli izinlerin alınması ve hisse devirlerinin  tamamlanmasının ardından, ilgili şirketlerin birleşmeye ilişkin genel  kurul kararları alınacak ve hukuki usul ve işlemler tamamlanacaktır.
Bu noktada, söz konusu hisse devirleri için esas alınacak devir  bedelleri ve birleşmelere esas alınacak değişim oranı ilgili  şirketlerin adil piyasa değerleri ve yürürlükteki mevzuat uyarınca  hesaplanacaktır. Söz konusu bedel, oran ve şartlar ilgili taraflarla  yapılacak müzakereler ve yasal yükümlülüklerin tamamlanması sonucunda  tespit edilecek ve mevzuatın öngördüğü şekilde duyurulacaktır.
    6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un
(Türkiye Varlık Fonu Kanunu) 8. maddesi uyarınca, 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu ile bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan ikincil  mevzuat ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  Türkiye
Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ve Türkiye Varlık Fonu
Yönetimi A.Ş. tarafından kurulacak diğer şirketler için uygulanmayacak  olup bu sebeple halka açık sigorta şirketlerinin hisse devir  işlemlerinden dolayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay
Alım Teklifi Tebliği'nde yer alan çağrı yükümlülüğü doğmayacaktır. Ek  olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki
İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12.  maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigorta şirketlerinin  birleşme işlemi neticesinde ayrılma hakkı doğmayacaktır.
Yatırımcıların yatırım kararlarını almadan, Türkiye Varlık Fonu Kanunu  ve ilgili sair mevzuat kapsamında tanınan istisna ve muafiyetleri  incelemeleri önemle hatırlatılır. Sigorta ve hayat ve emeklilik  sektörlerinde hedeflenen yapısal reformların hayata geçirilmesi  sürecinde her aşamada kamu sorumluluğu bilinci ile hareket edilecek ve  gerek kamu sigorta şirketlerinin halka açık paylarına sahip olan  yatırımcıların, gerekse kamu sigorta ve hayat ve emeklilik  şirketlerinde istihdam edilen çalışanların hakları gözetilecek ve bu  yapısal reformların sonucunda hiçbir paydaşın mağdur olmaması için  gereken önlemler yürürlükteki mevzuatın elverdiği ölçüde alınacaktır.
    Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanacağına inanılan bu  projenin en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmekte olup projeyle  ilgili önemli gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur."

Yorumlar