Anasayfa /  Güncel

Gsb, spor uzmanı ve antrenör alım sonuçlarını açıkladı!

GSB, 3 bin 200 kişilik spor uzmanı ve antrenör alım sonuçlarını açıkladı.İşte başvuru dahilinde istenecek belgeler...

Abone ol
Abone ol 27 Kasım 2018 16:36

GSB, 3 bin 200 kişilik spor uzmanı ve antrenör alım sonuçlarını açıkladı.İşte başvuru dahilinde istenecek belgeler...

3 bin 200 antrenör ve spor uzmanı alım sonuçlarının beklendiğini memurlar.net 21 Kasım'da gündeme getirmiş ve sonuçların açıklanmasını talep etmişti. Bakanlık, yapılan haberin ardından mülakat sonuçlarını açıkladı.

SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ALIMINA İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU

"Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, 03 - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonuçları giris.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilmiştir.

Sözlü sınavı asıl olarak kazanan adaylar 27 Kasım - 10 Aralık 2018 tarihleri arasında 10 (on) iş günü içerisinde mesai saatleri dahilinde (09:00-18:00) aşağıda istenilen belgeleri Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Kat:9 Altındağ/ANKARA) şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Ancak geçerli mazereti bulunan adayların evrak teslimini birinci derece yakınları yapabileceklerdir. Belirlenen tarihler içinde asıl olarak kazanan adaylardan evraklarını teslim etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

Asıl olarak kazananlardan belgelerini teslim etmeyenler veya yapılan inceleme sonucu başvurusu uygun görülmeyen adayların yerine yedek adaylar ise evrak teslimi için 14 Aralık 2018 tarihinden sonra Bakanlığımız internet sitesinden yapılacak duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü (27 Kasım - 03 Aralık 2018) içinde yazılı olarak Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzat yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak olan itirazlar kabul edilmeyecektir. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde ilgili sınav komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanacak ve adayın beyan ettiği e-posta adresine bildirilecektir.

Müracaat edilen pozisyon durumuna göre ilçe tercihi yapacak adaylar için daha sonra Bakanlığımız internet sitesinden tercih işlemleri için duyuru yapılacaktır. Bu kapsamda ilçe tercihlerini süresi içinde ve usulüne uygun olarak yapmayan adayların yer tespitleri re'sen yapılacaktır.

İSTENİLECEK BELGELER

Asıl Olarak Sözlü Sınavı Kazanan Tüm Adaylardan İstenen Belgeler

1) Başvuru Formu (Ek-1),

2) Kimlik fotokopisi,

3) Güvenlik Soruşturması Formu (2 Nüsha, Daktilo ya da bilgisayar ile doldurulacak) (Ek-2),

4) 2016 KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM sisteminden alınmış evrak doğrulama kodlu)

5) Yükseköğrenim diploması veya öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanlar için denklik belgesi, (Aslını müracaatı esnasında beyan etmek kaydıyla sureti veya noter onaylı sureti)

6) Sağlık raporu

7) Altı adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

8) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almadığına dair belge,

9) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet Sisteminden alınmış)

10) Varsa Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi

11) Hizmet tanımlarında öngörülen nitelikleri belirleyen aşağıdaki belgeler

ANTRENÖR POZİSYONUNU KAZANAN ADAYLARDAN

- Başvuru yapmış olduğu pozisyon ile ilgili en az 2. kademe antrenörlük belgesi,

SPOR PSİKOLOĞU-SPOR FİZYOTERAPİSTİ-SPOR BESLENMECİSİ POZİSYONLARINI KAZANAN ADAYLARDAN

- Yurt içi veya yurt dışında yüksek lisans, kurs ve araştırma çalışması vb. belgeler.

SPOR MASÖRÜ POZİSYONUNU KAZANAN ADAYLARDAN

- Spor Masörlüğü Belgesi,

- Faal olarak 1 yıl spor masörlüğü yaptığına dair belge.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ!

İLAN SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Yorumlar